Nüfus Kütüğündeki Mükerrer Kaydın İptali Dilekçesi

Nüfus Kütüğündeki Mükerrer Kaydın İptali Dilekçesi

NÜFUS KÜTÜĞÜNDEKİ MÜKERRER KAYDIN İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ……….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                  : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                 : Nüfus Kütüğündeki mükerrer kaydın iptali talebimden ibarettir. İZAHI                      : 1) Nüfus’ta her nasılsa …. ve…. doğumlu ola­rak yazıldığımı öğrendim. 2) Ben …… tarihinde doğdum ve …. doğumlularla …

Read More »

Sağ Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

Sağ Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

“SAĞ” KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                        ………………………………… ADRESİ                         ………………………………… DAVALILAR : 1)………………………………………… 2)……………………………… ADRESLERİ                 ………………………………… KONUSU                        : Babamız………. ‘un nüfustaki “Sağ” kaydının, “Ölü” olarak düzeltilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                             : 1) Babamız…………………………… …..yılında öldüğü halde Nüfus kaydında “Sağ” olarak gözükmektedir. 2) Bu sebeble işbu …

Read More »

Ölü Kaydının Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi

Ölü Kaydının Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi

ÖLÜ KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                              : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                            : Ölüm kaydırttın düzeltilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                                   : 1) Nüfus kütüğünde yapılan bir yanlışlık sonucu; “sağ” olduğum halde, “ölüm kaydı” düşürülmüştür. Halen “sağ” olduğumdan, ölüm kaydımın iptaliyle, tashihen “sağ” olarak …

Read More »

Soyadının Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

Soyadının Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

SOYADI’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ………………………………………. ADRESİ ……………………………………….. DAVALI          : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU         : Soyadımın değiştirilmesi talebimden ibarettir. İZAHI              : 1) Nüfus kütüğünde yazılı olan soyadım…….. ‘dır. 2) Bunun sözlük anlamı;……………. ’dir. Ahlak ve adaba aykırı olan bu soyadım, beni küçük düşürmektedir. …

Read More »

Yaş Düzeltme / Yaş Tahsisi İstemi Dilekçesi

Yaş Düzeltme / Yaş Tahsisi İstemi Dilekçesi

YAŞ DÜZELTME / YAŞ TASHİHİ İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI KONUSU İZAHI Yaş tashihi talebimizden ibarettir. 1) Oğlum…………….. , Nüfus Kütüğü’ne her nasılsa …..  doğumlu olarak yazılmıştır. Halbuki, gerçek doğum tarihidir. 2) Bu sebebten ötürü iş bu davayı açıp oğlumun doğum tarihini değiştirmek …

Read More »

Adın Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

Adın Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            ……………………………… ADRESİ                             ……………………………… DAVALI                             : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                            : Adımın değiştirilmesi talebimdir. İZAHI                                 : 1) Adım “…………….. ” olması gerekirken, her nasılsa Nüfus Kütüğü’ne “…………… ” olarak yazılmıştır. Adımın küçük düşürücü olması beni zor durumlarda bırakmaktadır. Bu …

Read More »

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması İstemi Dilekçesi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması İstemi Dilekçesi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE / yoksa ………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE TENFİZ İSTEYEN (DAVACI)                             …………………….. ADRESİ                                 …………………….. KARŞI TARAF (DAVALI)                             …………………….. ADRESİ                                 …………………….. KONUSU                              : …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve …./.. sayılı “Boşanma Kararı” nın Türkiye’de tanınması ve …

Read More »

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi İstemi Dilekçesi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi İstemi Dilekçesi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………….  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE TENFİZ İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ KARŞI TARAF (DAVALI) ADRESİ KONUSU                                : …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve …./.. sayılı kararının Türkiye’de tenfizi talebidir. İZAHI                                      : 1) Aramızda yaptığımız ödünç sözleşme­sine göre, davalının bana …… …

Read More »

Kademeli / Terditli Dava Dilekçesi

Kademeli / Terditli Dava Dilekçesi

KADEMELİ / TERDİTLİ DAVA DİLEKÇESİ ……… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                             : Davalı tarafından iade edilmeyen………. marka bilgisayarım ile………. marka Laser’imin geri verilmeleri, geri verilmeleri mümkün değilse, bedelleri olan……………… —TL’nın tahsili talebimdir. İZAHI :                                   1) Davalı, büromda kullandığım…………………… marka bilgisayarım ile ………….. marka …

Read More »

Değişiklik Davası Dilekçesi

Değişiklik Davası Dilekçesi

DEĞİŞİKLİK DAVASI DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              …………………………….. ADRESİ                               …………………………….. DAVALI                              …………………………….. ADRESİ                               …………………………….. KONUSU                             : Muhterem Mahkemenizin tarih ve …./.. E,…./… K. sayılı hükmünün yeniden gözden geçirilmesi talebini içeren değişiklik davasıdır. İZAHI                                   : 1) Davalı……………… sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken, …/…./…. …

Read More »