Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması İstemi Dilekçesi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması İstemi Dilekçesi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE / yoksa ………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE TENFİZ İSTEYEN (DAVACI)                             …………………….. ADRESİ                                 …………………….. KARŞI TARAF (DAVALI)                             …………………….. ADRESİ                                 …………………….. KONUSU                              : …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve …./.. sayılı “Boşanma Kararı” nın Türkiye’de tanınması ve …

Read More »

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi İstemi Dilekçesi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi İstemi Dilekçesi

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK YAZILMIŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………….  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE TENFİZ İSTEYEN (DAVACI) ADRESİ KARŞI TARAF (DAVALI) ADRESİ KONUSU                                : …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve …./.. sayılı kararının Türkiye’de tenfizi talebidir. İZAHI                                      : 1) Aramızda yaptığımız ödünç sözleşme­sine göre, davalının bana …… …

Read More »

Kademeli / Terditli Dava Dilekçesi

Kademeli / Terditli Dava Dilekçesi

KADEMELİ / TERDİTLİ DAVA DİLEKÇESİ ……… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                             : Davalı tarafından iade edilmeyen………. marka bilgisayarım ile………. marka Laser’imin geri verilmeleri, geri verilmeleri mümkün değilse, bedelleri olan……………… —TL’nın tahsili talebimdir. İZAHI :                                   1) Davalı, büromda kullandığım…………………… marka bilgisayarım ile ………….. marka …

Read More »

Değişiklik Davası Dilekçesi

Değişiklik Davası Dilekçesi

DEĞİŞİKLİK DAVASI DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              …………………………….. ADRESİ                               …………………………….. DAVALI                              …………………………….. ADRESİ                               …………………………….. KONUSU                             : Muhterem Mahkemenizin tarih ve …./.. E,…./… K. sayılı hükmünün yeniden gözden geçirilmesi talebini içeren değişiklik davasıdır. İZAHI                                   : 1) Davalı……………… sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken, …/…./…. …

Read More »

Ek Dava Dilekçesi

Ek Dava Dilekçesi

EK DAVA DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                             …………………………… ADRESİ                            …………………………… DAVALI                             …………………………… ADRESİ                              …………………………… KONUSU                            ……….. — liralık ek davadır. İZAHI                                  : 1) Davalı aleyhine……………… Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığım ve …/…/… tarihli …./.. E, …./… K. sayılı dosyasıyla görülen …………. — liralık tazminat davası …

Read More »

Pilot / Öncü Dava Dilekçesi

Pilot / Öncü Dava Dilekçesi

PİLOT / ÖNCÜ DAVA DİLEKÇESİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………  İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                            : Davalıdan toplam olarak……………. — TL. tazminat alınmasına karar verilmesi dileğimdir. İZAHI                                  : 1) Davalının işyerinde ……………….  Sigorta Sicil Numaralı işçi olarak çalışıyordum. Aylık ücretim……………. — TL idi. 2) Davalının işyerine …

Read More »

Kısmi Dava Dilekçesi

Kısmi Dava Dilekçesi

KISMİ DAVA DİLEKÇESİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR ÖRNEKTİR. ………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                             …………………………… ADRESİ                              …………………………… KONUSU                           : Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, davalının şimdilik…………… — lira maddİ tazminata mahkUm edilmesi talebimdir. İZAHI                                 : 1) Davalı…………….. sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken,tarihinde benim sevk ve idaremdeki…….. plakalı …

Read More »

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ KONUSU İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. …………  ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…./.. D. İş. İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ EDEN                   ………………………….. ADRESİ                             ………………………….. KARŞI TARAF                  ………………………….. ADRESİ                             ………………………….. KONUSU                           ; İhtiyati tedbir kararının kaldırılması veya değiştirilmesi talebimdir. İTİRAZ NEDENLERİ   ; 1) Muhterem mahkemenizin …./.. D. İş sayı­lı …

Read More »

Koruyucu Önlem / İhtiyati Tedbir İstemi Dilekçesi

Koruyucu Önlem / İhtiyati Tedbir İstemi Dilekçesi

KORUYUCU ÖNLEM / İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.   ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN ADRESİ KARŞI TARAF ADRESİ KONUSU                           :      İhtiyati tedbir talebimdir. DEĞERİ                             :…………….. — TL. İZAHI                                 : 1) Aleyhine ihtiyati tedbir istediğim …………. ‘ye “Tapu İptali ve Tescil Davası” açacağım. Ancak, karşı taraf …

Read More »

Delillerin / Kanıtların Tesbiti İstemi Dilekçesi

Delillerin / Kanıtların Tesbiti İstemi Dilekçesi

DELİLLERİN / KANITLARIN TESBİTİ İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.   ………………..  SULH …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE DELİL TESBİTİ İSTEYEN              :……………………………….. ADRESİ DİĞER TARAF ADRESİ KONUSU                                      : Hasar tesbiti talebimden ibarettir. İZAHI                                            : …. günü saat.. sıralarında .. plakalı otomobilim evimin önünde park etmiş vaziyette durmakta iken, karşı istikametten gelen …………. …

Read More »