Kişiliğe Yapılan Hakaret için Koruyucu Tedbir Dilekçesi

Kişiliğe Yapılan Hakaret için Koruyucu Tedbir Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI İÇTİNAP (KORUYUCU TEDBİR) DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                         :…………………………… ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                        : Koruyucu tedbir alınması isteğimden ibarettir. İZAHI                              : 1) Davalı………………………. , üzerinde kendi resmi ve altında benim adım olan afişler bastırmıştır. Adı geçen afişler, şehrin muhtelif yerlerine …

Read More »

Kişiliğe Yapılan Tecavüzden Dolayı Tesbit Talebi Dilekçesi

Kişiliğe Yapılan Tecavüzden Dolayı Tesbit Talebi Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI TESBİT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE TESBİT İSTEYEN ……………………………………. ADRESİ                        :……………………………… KARŞI TARAF                 …………………………… ADRESİ                            …………………………… KONUSU                      : Zarar tesbiti talebimden ibarettir. İZAHI                           : 1) Ben birçok kasedi olan bir ses sanatçısıyım. Tavernalarda, düğünlerde ve konserlerde türkü söylerim. Öğrendiğime göre; ………………….. …

Read More »

Kişiliğe Yapılan Tecavüzden Dolayı Tazminat Talebi Dilekçesi

Kişiliğe Yapılan Tecavüzden Dolayı Tazminat Talebi Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                         ………………………………. ADRESİ                          ………………………………. DAVALI                         ………………………………. ADRESİ                          ………………………………. KONUSU                        :…………….. — TL maddî ve………………. — TL manevi olmak üzere toplam……………….. — TL tazminat isteğimden ibarettir. İZAHI                             : 1) Birçok kesedi olan ve düğünlerde türkü söyleyen …

Read More »

İsme Yapılan Tecavüzün Meni Dilekçesi

İsme Yapılan Tecavüzün Meni Dilekçesi

AD’A YAPILAN TECAVÜZÜN MEN’İ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          ……………………………. ADRESİ                           ……………………………. DAVALI                          ……………………………. ADRESİ                           ……………………………. KONUSU                         : Adıma yapılan tecavüzün önlenmesi talebimden ibarettir. İZAHI                               : 1) Birçok kaseti olan ve düğünlerde türkü söyleyen bir ses sanatçısıyım. Davalı, arkadaşım olur. Benim şöhretimden faydalanarak para kazanmaktadır. …

Read More »

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ DAVALI                                 : Hasımsız.   KONUSU                              : Gaiplik sebebiyle evliliğimin feshi talebimden ibarettir. İZAHI                                   : 1) Eşim……… 7 yıl önce gaip olmuştu. 2) Bundan 6 ay önce eşim hakkında gaiplik kararı aldım. 2) Evliliğimiz halen devam …

Read More »

Gaiplik Dilekçesi

Gaiplik Dilekçesi

GAİPLİK TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. …………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                               :………………………………….. ADRESİ                               ……………………………………. DAVALI                               : Hasımsız. KONUSU                              :  Gaiplik kararı verilmesi talebimdir. İZAHI                                   ; 1) Eşim …. 8 yıl önce………….. ya gitmişti. Kendisinden son olarak 5 yıl önce bir mektup aldım. Mektubunda iyi bir iş bulabildiği takdirde …

Read More »

Cinsiyet Değişikliği Dilekçesi

Cinsiyet Değişikliği Dilekçesi

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                              : ADRESİ                                …………………………. DAVALI                             : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                            : Nüfus Kütüğü’ndeki cinsiyet kaydımın düzeltilmesi talebimdir. İZAHI                                : l) Nüfus’ta”…………. ” olarak yazılıyım. An­cak, geçirdiğim bir operasyon sonucu ”      ” oldum. 2) Bu nedenle, cinsiyet kaydımın “…………… ” …

Read More »

Cinsiyet Düzeltilmesi Dilekçesi

Cinsiyet Düzeltilmesi Dilekçesi

CİNSİYET TASHİHİ (DÜZELTİLMESİ) TALEBİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          ……………………………. ADRESİ                           ……………………………. DAVALI                           :   Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                          :   Nüfus Kütüğü’ndeki cinsiyet kaydımın düzeltilmesi talebimdir. İZAHI                               : 1) Nüfus’a yazılırken “…………. ” olduğum halde her nasılsa “………. ” olarak yazıldığımı öğrendim. 2) Bu sebeble, cinsiyet kaydımın “……… …

Read More »

Din Değişikliği Dilekçesi

Din Değişikliği Dilekçesi

DİN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            ……………………………… ADRESİ                             ……………………………… DAVALI                            : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                           : Adımın, soyadımın ve dinimin değiştirilmesi talebimdir. İZAHI                                : …. günü… Dinini kabul ettim ve …………. olan adımı ve soyadımı…………………….. olarak değiştirdim. Hayatımı, yeni adımla sürdürmek istiyorum. Eski adımla …

Read More »

Din, Mezhep, Milliyet veya Medeni Hal Değişikliği Dilekçesi

Din, Mezhep, Milliyet veya Medeni Hal Değişikliği Dilekçesi

NÜFUS KÜTÜĞÜ’NDEKİ DİN, MEZHEP, MİLLİYET VEYA MEDENİ HALİN DÜZELTİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                        : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                       : Nüfus Kütüğü’ndeki yanlış kaydın iptali talebimden ibarettir. İZAHI                              ; 1) Dinim……………. olduğu halde, her nasılsa Nüfus Kütüğü’ne……….. olarak yazılmıştır. 2) Bu sebeble, işbu …

Read More »