Taşınmaz Aynı Kişi Tarafından İkinci Defa Elatma Halinde İdari Yolla Önlenme Dilekçesi

TAŞINMAZ AYNI KİŞİ TARAFINDAN İKİNCİ DEFA ELATMA HALİNDE İDARÎ YOLLA ÖNLEM İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………….. KAYMAKAMLIĞINA (VALİLİĞİNE) ŞİKÂYETÇİ ADRESİ SANIK ADRESİ SUÇ                                 : 3091 Sayılı Kanunun 7’nci maddesine muhalefet. SUÇ TARİHİ :.. /.. /…. OLAYLAR                     : 1) Sanığın;…………………… Mahallesi…………….. Caddesi No:…’deki taşınmazıma vâki tecavüzü;                        tarihindeki müracaatım üzerine …

Read More »

Taşınmaza Haksız El Atmanın İdari Yolla Önlenmesi Dilekçesi

♦ TAŞINMAZA HAKSIZ ELATMANIN İDARÎ YOLLA ÖNLENMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………  KAYMAKAMLIĞINA (VALİLİĞİNE) ŞİKÂYETÇİ ADRESİ SANIK ADRESİ SUÇ SONUÇ VE İSTEK : Yerinde soruşturma yapılmak suretiyle zilyed ve mâliki bulunduğum eve müdahale eden sanığın tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim. Şikâyetçi (Ad, soyad, imza) HATIRLATMA! 3091 sayılı …

Read More »

Suya Haksız El Atmanın Önlenmesi Dilekçesi

SUYA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR ……………..  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI  KONUSU                         : Suya haksız elatmanın önlenmesi talebimdir. DAVANIN DEĞERİ :…………………. —TL İZAHI                                : 1) Davalının mâliki olduğu…………………….. köyünde bulunan ve doğusu benim tarlamla batısı…………………… , kuzeyi …………. , güneyi ……………….. ‘in tarlalarıyla çevrili …

Read More »

Meraya Haksız El Atmanın Önlenmesi Talebi Dilekçesi

MER’AYA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………………..  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                ………………………. ADRESİ                                 ………………………. DAVALI                                ………………………. ADRESİ                                 ………………………. KONUSU                               ; Meraya haksız elatmanın önlenmesi talebimden ibarettir. DAVANIN DEĞERİ ………………………… — TL. İZAHI                                    : 1)…………. köyünün …………….  mevkiinde bulunan ve doğusu ………………. , batısı ………. , kuzeyi …

Read More »

Taşınmaza Haksız El Atmanın Önlenmesi Dilekçesi

TAŞINMAZA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                             : Haksız elatmanın önlenmesi talebimden ibarettir. DAVANIN DEĞERİ ………………………. — TL. İZAHI                                  : Davalı;…………… Caddesi No: ….’deki tapulu arsamın komşusudur. Davalı, adı geçen arsamın 50 metrekaresine bina yapmış, böylelikle tapulu taşınmazıma …

Read More »

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE ŞİKÂYETÇİ                          :……………………….. ADRESİ                                 :……………………….. ALEYHİNE ŞİKÂYET OLUNAN             :……………………….. ADRESİ                                 :……………………….. KONUSU                               :    İhâlenin feshi        talebimden ibarettir. İZAHI                                    : 1) Muhterem           Mahkemenizin gün ve …./.. K. sayılı kararıyla, hisseli olan bir parça gayrimenkulun satılarak …

Read More »

Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Kararı Kesinleştikten Sonra Kararın İnfazı Dilekçesi

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ” KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA “KARARIN İNFAZI” TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………. SULH ..’İNCİ HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNA SATIŞ TALEBİNDE BULUNAN                  :………………….. ADRESİ                       :………………….. KONUSU                     :    Satış talebimden    ibarettir. İZAHI                          : 1 )………… Sulh     ..’inci Hukuk Mahkemesinin …./.. E, .. K. sayılı kararında; davalılarla aramızda hisseli …

Read More »

Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Dilekçesi

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                 :…… ADRESİ                                  :…… DAVALILAR                          : 1 ) 2). KONUSU                                : Paylı mülkiyetin sona ermesi talebimdenibarettir. DAVANIN DEĞERİ :………………………………. —TL. İZAHI                                     : 1)………… İli,…. İlçesi,……………… Mahallesi, …………. Sokak No:………… ‘de bulunan ve Tapu’nun…………. Pafta,………. Ada ve …

Read More »

Miras Paylaşımının Feshi Dilekçesi

PAYLAŞMANIN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………  SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                :…………………….. ADRESİ                                 :…………………….. DAVALILAR                         : 1)……………… 2)………………… KONUSU                               : Paylaşmanın feshi talebimden ibarettir. İZAHI                                    : 1) Murisimiz ……………………….. ‘den     kalan gayrimenkulleri, davalılarla yaptığımız ../../…. tarihli Paylaşma Sözleşmesi gereğince paylaşmıştık. 2) Ancak, davalıların sözleşmeye hile karıştırdıklarını öğrendim. Bu …

Read More »

Terekenin Paylaşımı Dilekçesi

TEREKENİN PAYLAŞIMI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                 :………………………… ADRESİ                                  :………………………… DAVALILAR                          : 1)……………………… 2)……………………….. KONUSU                                : Gayrimenkulun paylaştırılması talebimdir. İZAHI                                     :     1) Babamız…………………………………. /../…. tarihinde vefat etmiştir. 2 ) Tapunun; …Cilt …. Sayfa…………….. ye …. numarasında murisimiz üzerine kayıtlı………………. Caddesi No: ……… ‘deki apartman …

Read More »