El Yazısı ile Vasiyetname Örneği

EL YAZISI İLE VASİYETNAME (ÖRNEK) VASİYETNAMEM Her ferd için tayin olunmuş bir ecel vardır. Ecel’in ne zaman ve ne gibi şartlarla geleceğini bilmek ve hatta tahmin etmek mümkün değildir. İşte bu sebeble ben, her ihtimali düşünerek,………………….. (yazı ile yazılır) yılı…….. (yazı ile yazılır) ayının……………… (yazı ile yazılır) günü, … kapı …

Read More »

Resmi Vasiyetname Örneği

RESMÎ VASİYETNAME (ÖRNEK) …. (yazıyla yazılır) yılı ………… (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ………  Noteri …………. Caddesi No………… ‘deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve kim olduğu aşağıda isim, şöhret ve ikâmetgâh adresleri yazılı bulunan şahitlerin tariflerinden anlaşılan ve ibraz eylediği…. Nüfus …

Read More »

Miras Bölüştürme Davası Dilekçesi

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR. DAVACI                                               :…. ADRESİ                                                :…. DAVALI                                               :… ADRESİ                                                :…. KONUSU                               : İstihkak talebimden ibarettir. DAVANIN KIYMETİ :……………………… — TL. İZAHI                                 : 1) Murisim…………….. günü ölmüştür. Murisim, günü düzenlediği vasiyetname ile, Tapu’nun ………………………. ‘de kayıtlı gayrimenkulünü …

Read More »

Tenkis İndirim Davası Dilekçesi

TENKİS (İNDİRİM) DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. / SAKLI PAYDA YAPILAN TASARRUFUN İNDİRİMİ / ………………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                             :…………………. ADRESİ                              :…………………. DAVALI                             :…………………. ADRESİ                              :…………………. KONUSU                            :      Saklı payımda      yapılan tasarrufun tenkisi talebimden ibarettir. İZAHI                                 :      1)günü             vefat eden murisim,     babam ………………. ‘nun benden mal kaçırmak gayesiyle, davalıya …

Read More »

Vasiyetnamenin İptali Talebi Dilekçesi

VASİYETNAMENİN İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                  :… ADRESİ                                                   :… DAVALI                                                  :  . ADRESİ                                                   :… KONUSU                             :    Vasiyetnamenin    iptali talebimdir. İZAHI                                  :    1) Murisim………………………………… tarihli vasiyetnamesiyle davalıya vasiyette bulunmuştur. Adı geçen vasiyetname; elyazısıyla yazılmıştır. Anca] başından sonuna kadar murisimin elyazısıyla yazılmamıştır. Diğı taraftan; tanzim …

Read More »

Miras Mukavelesinin İptali Dilekçesi

MİRAS MUKAVELESİNİN İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              :…………………… ADRESİ                               :…………………… DAVALI                              :…………………… ADRESİ                               :…………………… KONUSU                             :    Miras mukavelesinin     iptali talebimdir. İZAHI                                  :    1) Babam…………. ile    davalı………….. ‘nun bir miras mukavelesi yaptıklarım ve babamın halen kirada bulunan apartman dairesini davalıya bağışladığım …./../… günü öğrendim. Miras …

Read More »

Mirasın Reddinin Tescili

MİRASIN REDDİNİN TESCİLİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………….  SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            :………………………….. ADRESİ  DAVALI                            :    Hasımsız. KONUSU                           :    Mirasın reddinin tescili talebidir. İZAHI                                :    1) Babam…………………………………. /../…. günü vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak beni bırakmıştır. 2) Babamdan kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddediyorum. HUKUKİ SEBEBLER: …

Read More »

Vasi Tayini Talebi Dilekçesi

VASİ TAYİNİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. KİŞİ HUKUKUNA BAKMAKLA GÖREVLİ    SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                             :…………………….. ADRESİ                              :…………………….. DAVALI                             : Hasımsız. KONUSU                            : Eşim………………………. ‘ya vasi tayin edilmemesine karar verilmesi dileğimdir. İZAHI                                 : 1) Eşim…………………………… ile ‘dan beri evliyiz. Bu evlilikten olma…………….. ve ……………..  isimli 2 çocuğumuz …

Read More »

Kayyum Atanması Talebi Dilekçesi

KAYYIM ATANMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              : ………………………….. ADRESİ                              :     …………………. DAVALI                              :     Hasımsız. KONUSU                            :    Kayyım atanması    talebidir. İZAHI                                  : 1) Eşim………………………. yıldan beri gaibtir, bulunduğu yer de belli değildir. 2) Eşimin paydaş olduğu menkul ve gayrimenkul mallardan bazılarının satılması gerekmiş …

Read More »

Evlat Edinme Dilekçesi

EVLAT EDİNME KARARI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE ADRESİ                                        :………………………………. KONUSU                                      : Evlat edinmeye izin talebimizdir. İZAHI                                           : 1) …yıldır evliyiz. Ancak, bu güne kadar çocuğumuz olmadı. Eşim ve ben evlat sevgisini tatmak için babasını bir kazada kaybetmiş olan    ‘m evlat edinmek …

Read More »