Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Dilekçesi

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                 :…… ADRESİ                                  :…… DAVALILAR                          : 1 ) 2). KONUSU                                : Paylı mülkiyetin sona ermesi talebimdenibarettir. DAVANIN DEĞERİ :………………………………. —TL. İZAHI                                     : 1)………… İli,…. İlçesi,……………… Mahallesi, …………. Sokak No:………… ‘de bulunan ve Tapu’nun…………. Pafta,………. Ada ve …

Read More »

Miras Paylaşımının Feshi Dilekçesi

PAYLAŞMANIN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………  SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                :…………………….. ADRESİ                                 :…………………….. DAVALILAR                         : 1)……………… 2)………………… KONUSU                               : Paylaşmanın feshi talebimden ibarettir. İZAHI                                    : 1) Murisimiz ……………………….. ‘den     kalan gayrimenkulleri, davalılarla yaptığımız ../../…. tarihli Paylaşma Sözleşmesi gereğince paylaşmıştık. 2) Ancak, davalıların sözleşmeye hile karıştırdıklarını öğrendim. Bu …

Read More »

Terekenin Paylaşımı Dilekçesi

TEREKENİN PAYLAŞIMI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                 :………………………… ADRESİ                                  :………………………… DAVALILAR                          : 1)……………………… 2)……………………….. KONUSU                                : Gayrimenkulun paylaştırılması talebimdir. İZAHI                                     :     1) Babamız…………………………………. /../…. tarihinde vefat etmiştir. 2 ) Tapunun; …Cilt …. Sayfa…………….. ye …. numarasında murisimiz üzerine kayıtlı………………. Caddesi No: ……… ‘deki apartman …

Read More »

Miras Defteri Tutma Dilekçesi

MİRAS DEFTERİ TUTMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                                  : Hasımsız. KONUSU                                 : Müteveffa babam…………………….. ‘in miras defterinin tutulması talebidir. İZAHI                                      : 1) Ekte sunduğum veraset ilâmından da anlaşılacağı üzere, müteveffa babam ……………………………. ‘in mirasçısıyım. Müteveffa babam iş adamı olduğu için terekesinde alacakları …

Read More »

Tereke Tesbiti Dilekçesi

TEREKE TESBİTİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE TEREKENİN TESBİTİ VE DEFTER TUTULMASINI TALEP EDEN                              : ADRESİ                                       : KARŞI TARAF                            :     Hasımsız. KONUSU                                     :  Tereke tesbiti talebimdir. İZAHI                                           : 1) Ekte sunduğum              veraset ilâmından da anlaşılacağı üzere, müteveffa babam………………. ‘in mirasçılarından. Babamın benden başka mirasçılar da …

Read More »

Terekenin Tesbiti ve Defter Tutma Dilekçesi

TEREKENİN TESBİTİ VE DEFTER TUTMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. KİŞİ HUKUKUNA BAKMAKLA GÖREVLİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE İZAHI                                       : 1) Müteveffa eşim…………………… , .. günü devamlı ikâmet ettiği dairesinde vefat etmiştir. Mirasçısı olarak ben ve… yaşındaki çocuğumuz………………….. ‘den başka kimse yoktur. Eşim evinden ayrı yaşadığı bir sırada vefat ettiği …

Read More »

Veraset İlamının İptali Dilekçesi

VERASET İLÂMININ İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                             :……………………….. ADRESİ                               :………………………. DAVALI                              :………………………. ADRESİ                               :………………………. KONUSU                             : Veraset ilâmının iptali talebimdir. İZAHI                                 : 1) Davalı…………………………….. ’nin, müteveffa babam………………………… ‘un  tek varisiymiş        gibi   Veraset       İlâmı aldığını öğrendim. Gerçekte, davalının babamla hiçbir ilgisi yoktur. 2) Babamın …

Read More »

Veraset Belgesine İtiraz Dilekçesi

VERASET BELGESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİNE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                          : .. ADRESİ                                                           : .. DAVALI                                                          : .. ADRESİ                                                           : .. KONUSU                            : Veraset Belgesine itirazımdır. İZAHI                                                                    : 1) Davalı  , Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak sayılı dosya ile verasetinin sübutuna dair karar almıştır. Adı geçen karar …

Read More »

Veraset Belgesi Talebi Dilekçesi

VERASET BELGESİ TALEBİ ……………….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              : ADRESİ                               : DAVALI                              :     Hasımsız. KONUSU                             :     Veraset Belgesi talebimden ibarettir. İZAHI                                  :     1) Müşterek murisimiz eşim……………………….. günü vefat etmiştir. 2) Geriye eşi (ben) ve …………………………….  ……………  ve ………………… isimli 3 çocuğumuz kalmıştır. Başka mirasçısı yoktur. HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: …

Read More »

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü Aşağıda mühür ve imzası bulunan ………………………..  Noteri…………….. dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği fotoğraflı ………..  Nüfus Dairesinden verilmiş olan                              ve …..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre   İli,…. İlçesi,   Mahallesi…. numaralı hanede kayıtlı ….oğlu                        tarihinde ……. …

Read More »