Cep Telefonu Kapattırma Dilekçesi Örneği

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA ……………………… ŞİKAYETÇİ :………………………………………………………………………………………………………… TC KİMLİK NO :………………………………………………………………………………………………………… TAHSİLİ :………………………………………………………………………………………………………… MESLEĞİ :………………………………………………………………………………………………………… ADRESİ :………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… TELEFONU :………………………………………………………………………………………………………… ŞİKAYET OLUNAN :……………………………………………………………………………………………………. (Adı-Adresi-Telefonu)………………………………………………………………………………………………………… SUÇ :………………………………………………………………………………………………………… SUÇ TARİHİ :………………………………………………………………………………………………………… SUÇ YERİ :………………………………………………………………………………………………………… CEP TELEFONUNUN MARKASI VE MODELİ:…………………………………………………………………. CEP TELEFONUNUN İMEİ NUMARASI :………………………………………………………………….. CEP TELEFONUNUN HAT NUMARASI :………………………………………………………………….. CEP TELEFONUNUN FATURASININ BULUNUP-BULUNMADIĞI:.…………………………………. AÇIKLAMA …

Read More »

Resmi Belge Fotokopi İsteği Dilekçesi

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ………………………… 20… /……….. sayılı dosyadan fotokopi almak istiyorum. Gereğini yapılmasını saygılarımla arz ederim. Adı ve Soyadı İmza … / … / 201… Talep Eden : : T.C. Kimlik No : Adı : Soyadı : Ana Adı : Baba Adı : Doğum Tarihi : Adres :

Read More »

Miras Kabul Etmeme Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                           ………………………….. DAVACI : AD SOYAD ADRES TC KİMLİK NO DAVALI : HASIMSIZ KONUSU : “ REDDİ MİRAS talebimizin …

Read More »

Plakalı ve Ruhsatlı Araçlar İçin Haciz Tutanağı Örneği

T.C. …..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/……….. ESAS Alacaklı : Vekili : Borçlu : Konu : 34 ………, 34 …….. ve 82 …… Plaka nolu araçlar üzerine haciz yapılması talebidir. Alacaklı Vekili geldi, Borçlu adına 34 ……. – 34 …….. – 82 ……. plakalı aracına(larına ) ve üzerine kayıtlı başkaca …

Read More »

Kumar, Alkol ve Fuhuş Dolayısıyla Boşanma Dilekçesi Örneği

………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………………………….. (TC. NO: …………………. ) ADRESİ : ………………………….. DAVALI : ………………………….. ADRESİ : ………………………….. KONU : Haysiyetsizlik sebebiyle boşanma talebimden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Davalı eşimle…yıl önce evlendik. Bu evlilikten olma çocuğumuz yoktur. 2- Eşim, evlendiğimiz günden beri beni dinlememekte ve her gün …

Read More »

Devlet Memurunu Şikayet Dilekçe Örneği

…………………………………… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA Şikâyetçi : ……………………………….. (TC. Kimlik No: ………………………….) Adresi : ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. Sanık/ Şüpheli : ……………………………………………………. Adresi : ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. Suç Tarihi : ……/…./201… Suç Yeri : ………………………………………….. Konu : TCK. 121. Md.’ye muhalefet suçu nedeniyle sanığın cezalandırılması talepli şikâyet dilekçemdir. Olay : 1. Şüpheli/Sanık ……………………………………..’da görevli memurdur. …

Read More »

Şiddetli Geçimsizlik İçin Boşanma Davası Dilekçesi

…………………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. ) ADRESİ : ………………………………….. DAVALI : ………………………………….. ADRESİ : ………………………………….. KONU :Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma talebimdir. AÇIKLAMA : 1- Davalı ile ….yıldan beri evliyiz. Bu evlilikten doğma çocuğumuz yoktur, 2- Davalı, aile birliğinin kendisine yüklediği görevlerin hiç …

Read More »

Vasi Olma Dilekçe Örneği

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ                                                                                ..………………… TALEP EDEN : ad soyad adres …

Read More »

Zarar Verici Davranış ve Yaralama İçin Boşanma Davası

…………………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE DAVACI : ………………………………….. (TC. NO: …………………. ) ADRESİ : ………………………………….. DAVALI : ………………………………….. ADRESİ : ………………………………….. KONU :Cana kast, pek fena muamele sebebiyle boşanma talebimden ibarettir. AÇIKLAMA : 1- Davalı eşimle ….. sene önce evlendik. Bu evlilikten olma …… doğumlu ………… isimli bir kızımız ve …

Read More »