Home / Genel / Ortaklı Tarlalar ve Araziler İçin Ortaklığın Son Bulması İçin Dilekçe

Ortaklı Tarlalar ve Araziler İçin Ortaklığın Son Bulması İçin Dilekçe

…….. NÖBETÇİ  SULH HUKUK  MAHKEMESİ’NE

…………………….

DAVACI                   :……………………

VEKİLİ                     :Av………………….

DAVALI                     :1-…………………-

adresi……………………………

2-…………………..-adresi……………………..

D.KONUSU              : ………… ili ………… İlçesi  ………………..Köyü,…………… mevkii tapu siciline kayıtlı ……… pafta ……………….. parsel  nolu tapu kaydının ihtiva etmiş olduğu gayrimenkul dahilinde inşaa edilmiş olan ana gayrimenkulün ………………………. nolu bağımsız bölümler üzerindeki ortaklığının giderilmesi istemidir.

OLAYLAR                :

Davaya  konu………… ili ………… İlçesi  ………………..Köyü,…………… mevkii tapu siciline kayıtlı ……… pafta ………………..parsel  nolu tapu kaydının ihtiva etmiş olduğu gayrimenkul dahilinde inşaa edilmiş olan ana gayrimenkulün ……………. nolu bağımsız bölümleri  ………………….. …. Asliye Hukuk Mahkemesinin ………………. tarih ………../……… E ………./…………. K sayılı kararı ile Müvekkil  ile davalılar arasında  elbirliği mülkiyetine tabidir.

Elbirliği ile mülkiyet kararının tesisinden itibaren geçen sürede taraflar arasında bir taksim anlaşması gerçekleşmemiştir.

ortaklığın kazai taksimle giderilmesi istemi iş bu davayı ikame zorunluluğumuzu doğurmuştur.

H.SEBEBLER           : MK. İLGİLİ MEVZUAT

DELİLLER                : Tapu Kayıtları ,…………………. ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……………… tarih ………../……… E ………./…………. K sayılı kararı, her türlü yasal delail

SONUÇ                     : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle,

  • 1- ……………….. İlçesi  …………. Köyü,………….mevkii tapu siciline kayıtlı ……… pafta …………. parsel  nolu tapu kaydının ihtiva etmiş olduğu gayrimenkul dahilinde inşaa edilmiş olan ana gayrimenkulün …………….nolu bağımsız bölümler üzerindeki ortaklığının giderilmesine ,
  • 2-    Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle ücret-i vekaletin ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekeleten arz ve talep ederim

.

Av………………….

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.