Home / Miras / Örnek Miras Sözleşmesi

Örnek Miras Sözleşmesi

MİRAS SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK)

…. (yazıyla yazılır) yılı ………… (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ……….  Noteri …………… Caddesi No……… ‘deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve göstediği………………. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı                 gün ve ……….  numaralı Nüfus Cüzdanına göre …………….. tarihinde……….. ‘de ……. den olma ve ………….. den doğma ve ……………… ’ntn Mahallesinde……….. Nolu apartmanın ….Nolu dairesinde ikâmet ettiğini söyleyen ile…………. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı                           gün ve………. numaralı Nüfus Cüzdanına göre………………. tarihinde…………….. den olma ve …………….. den doğma ve ……………… ’mn Mahallesinde   Nolu apartmanın ….Nolu dairesinde ikâmet ettiğini söyleyen ………………………………. benden bir miras sözleşmesi düzenlememi istediler. Kendilerini ………………  den dolayı tanıdığım gibi işbu işlemi yapmaya ehil olduklarını da gördüm.

Miras bırakan söze başladı: “……………….. ile………….. , benim mahfuz hisseli mirasçılarımdır. Kendileri mahfuz hisselerini aldıktan sonra geri kalan malvarlığımdan ……………………. ’yı ………………… ‘a bırakıyorum,” dedi.

Kendilerine miras bırakılanlar söze başladılar: “Biz de   ’nın dediklerini aynen kabul ediyoruz,” dediler. Ben de, hepsinin dediklerini aynen yazdım ve aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda okumak üzere kendisine verdim. Şahitler yanında okuduktan sonra tamamen arzularına uygun olduğunu beyanla burayı imzaladı.

Ben de tarih koyarak imzaladım.

 

Tarih Noter

Miras bırakan İmza

Bu miras sözleşmesinin Noter tarafından bana verilip oku­duğumu ve muhtevasının arzularıma uygun olduğunu Noter hu­zurunda siz şahitlere beyan ederim.

Tarih Miras bırakan İmza

Bu miras sözleşmesi Noter tarafından bize verilip tarafımızdan okundu. Arzularımıza uygun olduğunu beyan ve imza ederiz.

Mirasçılar               Mirasçılar Mirasçılar

(Adları, soyadları, imzaları)

Bu miras sözleşmesinin Noter tarafından sözleşmenin taraflarına verilip huzurumuzda okuduklarını ve arzularına uygun olduğunu bize söylediklerini ve kendilerini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

Şahit

Adres

İmza

Bu miras sözleşmesinin Noter tarafından sözleşmenin taraflarına verilip huzurumuzda okuduklarını ve arzularına uygun olduğunu bize söylediklerini ve kendilerini tasarrufa ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

Şahit

Adres

İmza

İşbu miras sözleşmesi ve aynı yerde ve aynı saatte düzenlenmiş olup tarafımızdan imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Noter Miras bırakan Mirasçılar Mirasçılar Mirasçılar Şahit Şahit Resmî mühür İmza İmza İmza İmza İmza İmza İmza

Tescil defterinin …. Nolu sayfasına kaydedilmiştir.

Resmî mühür ve imza

HATIRLATMA!

Miras sözleşmesi, ancak resmî vasiyet şeklinde yapılabilir. Her iki taraf arzularım, aynı zamanda resmî memura beyan ve düzenlenen miras söz­leşmesini, memur karşısında ve iki şahit huzurunda imza ederler (MK. m: 545).

Miras sözleşmesinden cayılamaz.

Sözleşme, tarafların yazılı şekilde anlaşmasıyla her zaman bozulabilir.

Miras sözleşmesiyle mirasçı tayin veya lehine belli mal vasiyet olunan kimse; bu sözleşmeyi yapan miras bırakana karşı, mirasçılıktan çıkarılmayı gerektiren bir harekette bulunuyorsa, miras bırakan, sözleşmeyi yalnız başına feshedebilir. Bu fesh (bozma) kanunda gösterilen vasiyet şekillerinden biriyle olur (MK. m; 546).

Miras sözleşmesi cayma, bozma veya tarafların anlaşmasıyla sona ermişse, bu sözleşme gereğince verilmiş olan şeyler, BK m: 61 ve devamında düzenlenen “Sebebsiz Mal Edinme” hükümlerine göre geri verilir.

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.