Home / Genel / Örnek dava dilekçesi (Her kurumda geçerli)

Örnek dava dilekçesi (Her kurumda geçerli)

Her kurumda geçerli olan dava dilekçesine örnek olarak aşağıdaki dilekçeyi hazırladık.

(Word halini indirmeniz gerekmektedir.)

 

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(ADRES) İSTANBUL

Lise mezunuyum, askerliğimi yaptım. On parmak daktilo yazmasını ve bilgisayar kullanmasını biliyorum.

Açmış olduğunuz personel sınavlarına girmek istiyorum.

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. ../../….

(Ad, soyad, imzası)

Adres :

…………

Ekler :

1 – Lise diplomasının noterden onaylı örneği

2 – Daktilo ve Bilgisayar kursu diplomasının onaylı örneği

3 – Askerlik durumunu gösterir belge.

 

DAVA DİLEKÇELERİNDE, ADLİ DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

– Dava dilekçelerinde – adi dilekçelerde belirtilen şekil ve uslup özelliklerine ilaveten – genel olarak aşağıdaki hususlar bulunur.

a – Başlık (Görevli ve Yetkili Mahkeme)

[Dava dilekçesi başka yer mahkemesi eliyle görevli ve yetkili mahkemeye gönderiliyorsa, aracı olan mahkemenin adı da Başlık’ta yazılır. ….. Asliye Hukuk Mahkemesi eliyle  …. Asliye Hukuk Mahkemesine gibi.]

b – Tarafların ve varsa kanuni temsilci veya vekillerin ad ve soyadları ile adresleri,

c – Açık şekilde dava konusu

ç – Davacının iddiasının dayanağı olan bütün olayların sıra numarası altında açık özetleri ve delillerin nelerden ibaret olduğu

d – Hukuki sebeplerin özeti

e – Açık bir şekilde iddia ve savunma

f – Karşı tarafın hangi sürede cevap verebileceği

g – Davacının veya varsa kanuni temsilcisi veya vekilinin imzası.

– Davacı 1 den fazla ise, hepsinin ad, soyad ve adresleri yazılır ve hepsi tarafından imzalanır.

– Davalı 1 den fazla ise, hepsinin ad, soyad ve adresleri yazılır.

– Davalının adresi bilinmiyorsa, adresi yazılmaz. Bu durumda, dava dilekçesi  davalıya “İlanen tebligat yolu” ile tebliğ edilir.

– Dava küçüğe / mahcura karşı açılıyorsa, davalı taraf olarak, küçüğün veya mahcurun kanuni temsilcisinin ad, soyad ve adresi yazılır.

– Dava dilekçesinde anlatılmadık, söylenmedik, eksik bir husus kalmamalıdır. Zira, eksikliğin sonradan giderilmesi mümkün olmayabilir.

– Dava dilekçesi davalı sayısından 2 nüsha fazla yazılır. 1 süreti saklanır, diğerleri mahkemeye verilir.

– Dava dilekçesi umumi vekile tebliğ edilmez.

Adli tatilde de dava açılabilir.

 

Örnek dava dilekçesini indirmek için tıklayınız.

 

Önemli Notlar :

 

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.