Home / Miras / Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK)

…… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü Aşağıda mühür ve imzası bulunan ………………………..  Noteri…………….. dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği fotoğraflı ………..  Nüfus Dairesinden verilmiş olan                              ve …..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre   İli,…. İlçesi,   Mahallesi…. numaralı hanede kayıtlı ….oğlu                        tarihinde ……. den doğma, halen …………. İli,…… İlçesi,…. Mahallesi ……… kapı numaralı evde okaran okur-yazar …. ile ibraz ettiği …. Nüfus Dairesinden verilmiş olan fotoğraflı ../../ …. tarih ve … numaralı Nüfus Cüzdanına göre …. İli, …. İlçesi, …. Mahallesi  hanede kayıtlı …. oğlu                             tarihinde…….. ‘den doğma ve halen …. İli,……… İlçesi,………….. Mahallesi …. No:…. de oturan okur – yazar …………….  bana başvurarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapılmasını istediler.

Her ikisinin de ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapma yetkilerinin varolduğunu gördüm. Yanlarında şahit olarak gelenlerin ibraz ettikleri Nüfus cüzdanlarından; ……………. Nüfus Dairesinden verilmiş tarih ve ……..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre ………………….  İli, ……. İlçesi, ………  Mahallesi …………..  numaralı hanede kayıtlı … oğlu………………… tarihinde …………….. ‘den doğma ve halen …………..  İli,   İlçesi, …………………. Mahallesi……….. numaralı evde oturan okur – yazar………………………. ve yine ……….. Nüfus Dairesinden verilmiş olan fotoğraflı                          tarih ve … numaralı Nüfus Cüzdanına göre …. İli, …. İlçesi, …. Mahallesi ……………………… hanede kayıtlı …. oğlu                  tarihinde……. den doğma ve halen …. İli, …..  İlçesi, …………….  Mahallesi …….  No:…. de oturan okur – yazar …………… ’nın şahitliğe engel halleri olmadığını öğrendim. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak isteyenlerden bakılacak                              şu suretle söze başladı: “Maliki bulunduğum Tapunun…………….. kayıtı gayrimenkullerimle ……  (malların cins, miktar ve vasıfları yazılır) mallarımı ölünceye kadar bana bakma kaydıyla ………………. ‘ya temlik ettim.” diye sözünü bitirdi. Diğer taraf……….. söze başladı. “Ben de ………………. ‘ye ölünceye kadar bakıp gözetmeyi kabul ediyorum.” diye sözlerini bitirdi.

Sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Sonra imza edildi  yılı          ayı           günü. Ölünceye kadar bakılacak

Ölünceye kadar bakacak Noter

Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini okuduk. Son isteklerimizi tamamen kapsadığını Noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri yazılı şahitlere bildiririz yılı……… ayı     günü Ölünceye kadar bakılacak Ölünceye kadar bakacak Ölünceye kadar bakma sözleşmesi okunmak üzere bakılacak…………….. ile bakacak ……………….. ‘ya ayrı ayrı verildi. Sözleşmeyi her biri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra her ikisi birden bize son isteklerine uygun olduğunu bilrdirdiklerini ve kendilerini bu işi yapmaya ehil gördüğümüzü bildiririz. … yılı……… ayı…… günü

Şahit (İmza)                   Şahit (imza)

Yazılan ölünceye kadar bakma sözleşmesini bakılacak…………………….. , diğer taraf bakacak ……………. , şahit ………….. , şahit……….. ve ben Noter tarafından imzalandı.

Ölünceye kadar bakılacak Ölünceye kadar bakacak Şahit Şahit

Noter

HATIRLATMA!

  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, âkitlerden birinin, ötekine; ölünceye kadar bakma ve kendisini görüp-gözetme şartıyla, bir malvarlığını veya birtakım malların temliki borcunu doğuran bir sözleşmedir. Borçlu, alacaklı tarafından mirasçı atanmışsa, bu sözleşme hakkında miras sözleşmesi hükümleri uygulanır (BK. m: 511).
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi resmî vasiyet şeklinde düzenlenir. Bu vasiyet şekli de, MK’nun 532 ve müteakip maddelerinde açıklandığı gibi, iki şahit önünde Sulh Hâkimi, Noter veya Kanunen bu işle görevlendirilmiş memur tarafından düzenlenir.

 

About Dilekceshop

Check Also

Mirastan Vazgeçme Sözleşmesi Örneği

MİRASTAN FERAGAT (VAZGEÇME) SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) … (yazıyla yazılır) yılı …………. (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.