Home / Taşınmaz / Olağanüstü Zaman Aşımı ile Taşınmazı Tescil Dilekçesi

Olağanüstü Zaman Aşımı ile Taşınmazı Tescil Dilekçesi

OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZI TESCİL TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                             …………………………………..

ADRESİ                              …………………………………..

DAVALI                              : 1) Hâzineye izafeten Mal Müdürlüğü köyü hükmî şahsiyetine izafeten Köy Muhtarlığı.

KONUSU                          : Tescil talebimden ibarettir.

DAVANIN DEĞERİ       :…………….. —TL

İZAHI                               :  1)……….. köyünün…………….. mevkiinde bulunan ve doğusu………………… , batısı………………. , kuzeyi……………. , güneyi…………………. ‘in tarlalarıyla çevrili olan bir parça taşınmazı 30 yıldan beri mâlik sıfatıyla, davasız ve aralıksız olarak ekip- biçmekteyim. Adı geçen gayrimenkul üzerinde Hazine’nin, Köy’ün ve üçüncü şahısların herhangi bir hakkı yoktur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 713 ve sair hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Şahit beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi, vergi kayıtları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ             :  10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötü­rü yargılama yapılarak, yukarıda zikrettiğim senedsiz gayrimenkûlün adıma Tapu’ya tesciline karar verilmesini saygıyla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.
  • Husumet, Hazine’ye yöneltilir. Ayrıca; taşınmaz Belediye hududları içindeyse, Belediye Başkanlığı’na; köy hududları içindeyse, Köy Muhtarlığı’na yöneltilir.
  • Tapu Kütüğü’nde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız 20 yıl süreyle ve mâlik sıfatıyla kullanan kimse; o taşınmazın Tapu’ya kendi adına tescilini isteyebilir. Tapu Kütüğü’nde mâlikinin kim olduğu anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş yahud gaibliğine karar verilmiş bir kimsenin üzerinde yazılı olan bir taşınmazı aynı şartlar altında kullanan kimse de, o taşınmazın kendi malı olarak tescilini talep edebilir (MK. m: 713).

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.