Home / Nüfus / Nüfus Kütüğündeki Mükerrer Kaydın İptali Dilekçesi

Nüfus Kütüğündeki Mükerrer Kaydın İptali Dilekçesi

NÜFUS KÜTÜĞÜNDEKİ MÜKERRER KAYDIN İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

……….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI                  : Nüfus Müdürlüğü.

KONUSU                 : Nüfus Kütüğündeki mükerrer kaydın iptali talebimden ibarettir.

İZAHI                      :

1) Nüfus’ta her nasılsa …. ve…. doğumlu ola­rak yazıldığımı öğrendim.

2) Ben …… tarihinde doğdum ve …. doğumlularla birlikte vatanİ görevimi yaptım.

3) Gerçek doğum tarihim ….. olduğundan Nüfus Kütüğün­deki mükerrer kaydın iptali için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 41 vd. ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair Kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ            : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü;…. doğumlu olarak mükerrer yazılan Nüfus kaydımın iptaline karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI:……………….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

* Dava, davacının yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

About Dilekceshop

Check Also

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.