Home / Evlilik / Nisbi Butlan Talebi Dilekçesi

Nisbi Butlan Talebi Dilekçesi

NİSBİ BUTLAN TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                         :……………………………….

ADRESİ                          :……………………………….

DAVALI                         :……………………………….

ADRESİ                          :……………………………….

KONUSU                        : Nisbi butlan sebebiyle evlenmenin feshi talebimden ibarettir.

İZAHI                             :

1) Davalı eşimlegünü evlendik. Bu evlilikten olma çocuğumuz yoktur.

2) Evlendiğim zaman eşimde ………………….  hastalığı olduğunu bilmiyordum. Zifaf gecesi tam birleşeceğimiz sırada bayıldı, ağzından köpük gelmeye başladı. Ertesi sabah doktora götürdüğümüzde, eşimin ……. hastalığına müptela olduğunu öğrendik.

  • Eşimin bu durumu, kendisi için olduğu kadar, benim ve gelecekte doğacak çocuklarımız için vahim bir tehlike arzetmektedir. Bu durum, eşim tarafından bilindiği halde benden gizlenmiştir. Bu sebeble de, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 150 /2 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, doktor raporu, şahit beyanları ve sair kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Evliliğimizin feshine,
  • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

.. /…/….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

NÜFUS KAYDI:……………………………….

HATIRLATMA!

  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri oturdukları yer mahkemesinde açılır (MK. m: 160, 168).

 

  • Nisbi Butlan Davası, fesih sebebinin öğrenildiği veya tehdid durumunun ortadan kalktığı günden itibaren 6 ay ve her halde evlenmeden itibaren 5 yıl içinde açılması lazımdır. Bu süreler, müruruzaman süresidir (MK. m: 152).
  • Evlenmeleri ana ve babalarının veya vasilerinin iznine bağlı olanlar, bu izni almadan evlenmişlerse; ana, baba veya vasi evlenmenin feshini dava edebilir (MK. m: 153).
  • Evlenme merasimi yapıldığı sırada geçici bir sebeble temyiz kudretinden mahrum bulunmuş olan karı veya koca, evlenmenin feshini dava edebilir (MK. m: 148).
  • Hata, hile ve tehdidle evlenmek zorunda kalan eş de, evlenmenin feshini dava edebilir (MK. m: 149 – 151).

About Dilekceshop

Check Also

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

İDDET (EVLENME İÇİN BEKLEME) SÜRESİNİ KISALTMA İSTEMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………………  AİLE MAHKEMESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.