Home / Nişan / Nişan Hediyelerinin İadesi veya Bedellerinin Tahsili İstemi Dilekçesi

Nişan Hediyelerinin İadesi veya Bedellerinin Tahsili İstemi Dilekçesi

NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ VEYA BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR.

……….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

…………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                   :..

ADRESİ                                                   :..

DAVALI                                                   :..

ADRESİ                                                   :..

KONUSU : Nişan hediyelerinin iadesi veya bedellerinin tahsili talebimden ibarettir.

HEDİYELERİN DEĞERİ                :…………. — TL. (………… TL).

İZAHI                      : 1) Davalı…….. ile……. ay kadar önce nişanlandık.

 • Nişan hediyesi olarak aşağıda cinsi, miktarı ve fiyatları yazılı olan eşyaları verdim.
 • Davalı, bundan … ay kadar önce, ortada hiç bir sebep yokken nişanı bozdu.
 • Nişan bozulduğu halde, kendisine verdiğim eşyaları iade etmediği için işbu davayı açmak zarureti doğdu.
 • Dava konusu olan nişan hediyeleri aşağıda arz olunmuştur.
Nişan yüzüğü …………. — TL……… …… — TL.
Kol saati ……….. —TL……….. …… — TL.
Takım elbise ………… — TL………. ……  —TL.
Gömlek ………… — TL………. ……  —TL.
Kravat ……….. —TL……….. …… — TL.
Ayakkabı ………… — TL………. …… — TL.
Palto ………… — TL………. ……. —TL.
İç çamaşırı    
(Takım) ………… — TL ……… …… — TL.
+    
Toplam   …………. — TL.
Cinsi
Miktarı Fiyatı                     Tutarı

 

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 122 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Faturalar, şahit beyanları, bilirkişi incelemesi ve sair kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

 • Yukarıda belirttiğim nişan hediyelerinin aynen alınarak tarafıma iadesine,
 • Eşyaların aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde, hediyelerin

bedeli olan …. — TL’nın tahsiline,

 • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar

verilmesini saygılarımla dilerim

…/../

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Dava, davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır.
 • Görevli Mahkeme, davanın kıymetine göre belirlenir (HUMK. m: 8).
 • Davanın nişan bozulduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde açılması gerekir (MK. m: 133).
 • Nişanlı ölmüşse, mirasçıları da dava açabilir.
 • Nişan bozulur veya nişanlılardan biri ölür veya gaipliğine karar verilirse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi hareket edenlerin diğer nişanlıya vermiş oldukları mutad dışı hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.
 • Hediye aynen mevcut değil ise, karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre iade edilir (MK. m: 86).
 • Mutad hediyeler, nişanlıya örf ve adete göre veya kendiliğinden verilen ve maddî değeri de günün şartlarına göre fahiş olmayan hediyelerdir.
 • Bağış olarak verilen eşyalar ve nişanlılık süresi içinde iyiniyetle tüketilen, eskiyen hediyeler geri istenemez.
 • Dava açmak için aranan şartlar şunlardır:
 1. Nişan bozulmuş olmalıdır.
 2. İstenen hediyeler nişan hediyesi olarak verilmiş olmalıdır. (Bağış olarak verilmişse, geri istenemez).
 3. Nişanlılardan biri ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olmalıdır.

About Dilekceshop

Check Also

Nişan Bozulmasından Dolayı Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi

Nişan Bozulmasından Dolayı Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi

NİŞAN BOZULMASINDAN DOLAYI MANEVi TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.