Home / Nişan / Nişan Bozulmasından Dolayı Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi

Nişan Bozulmasından Dolayı Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi

NİŞAN BOZULMASINDAN DOLAYI MANEVi TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

…………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                         :…………………………….

ADRESİ                          :…………………………….

DAVALI                         :…………………………….

ADRESİ                          :…………………………….

KONUSU                        : Nişan bozulması sebebiyle……………… —TL. manevi tazminat talebimden ibarettir.

İZAHI                             : 1)……………….. ile ../../…. günü nişanlandık.

Amacımız, mutlu bir aile yuvası kurmaktı.

 • Ben, nişanlımın benimle evleneceğinden emin olduğum ve bu konuda O’na inandığım için samimiyetimi ilerlettim. Her gün birlikte olmaya başladık. O da, evimize teklifsiz girip çıkıyordu. Bizim bu şekilde davranışlarımız, çevremizde karı-koca gibi yaşadığımız şek­linde yorumlandı.
 • Bundan … gün kadar önce, nişanlım geldi; nişanı bozduğunu söyledi ve nişan yüzüğünü de geri verdi. Halbuki, ortada nişanı bozmasını haklı gösterebilecek bir sebep de yoktu.
 • Bu olay duyulduktan sonra, çevremdekiler bana kötü gözle bakmaya başladılar. Mahalleli benimle alay etmeye başladı; şeref ve haysiyetim ağır derecede zedelendi, manen yıkıldım.
 • Bu durum karşısında, ileride iyi bir evlilik yapmak imkanım da kalmamıştır.
 • Davalının mali durumu çok iyidir……………… ‘da oldukça büyük bir………….. in sahibidir.
 • Davalı, benimle ciddi bir evlenme niyeti olmadığı halde nişanlanmış, sadece hoşça vakit geçirmek istemiş, sonra da ortada kendisini haklı gösterecek bir sebep yokken nişanı bozmuştur. Bu sebeblerden ötürü, iş bu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 121 ve sair hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Şahit beyanları, davalının mali durumunun tesbiti ve sair Kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

 • Davalıdan ………….. — TL manevi tazminatın tahsiline,
 • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Dava, davalının yerleşim yeri mahkemesinde açılır.
 • Görevli mahkeme, davanın kıymetine göre belirlenir (HUMK. m: 8).
 • Davanın nişan bozulduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde açılması gerekir (MK. m: 133).
 • Dava açıldıktan sonra davacı ölürse, mirasçıları davaya devam edebilirler.
 • Manevi Tazminat Davasının açılması için aranan şartlar şunlardır:
 1. Nişanlanmanın yapılmış olması,
 2. Nişanlıların aklen malul olmaması,
 3. Reşid / ergin ve mümeyyiz /sezgin olması. Reşid değilse, nişanlının, nişan bozulmasından ötürü ağır ve fahiş şekilde zarar görmüş olması, şeref ve haysiyetinin zedelenmiş olması, nişanlılık sürelerinin uzaması, nişanlı iken birbirlerinin evlerine sık sık girip çıkmaları ve çevrelerinde karı-koca gibi yaşadıkları izleniminin uyanmış olması.

About Dilekceshop

Check Also

Nişan Hediyelerinin İadesi veya Bedellerinin Tahsili İstemi Dilekçesi

Nişan Hediyelerinin İadesi veya Bedellerinin Tahsili İstemi Dilekçesi

NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ VEYA BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. ……….  AİLE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.