Home / Nişan / Nişan Bozulmasından Dolayı Maddi Tazminat Talebi Dilekçesi

Nişan Bozulmasından Dolayı Maddi Tazminat Talebi Dilekçesi

NİŞAN BOZULMASINDAN DOLAYI MADDÎ TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

…………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                              :…………………………………..

ADRESİ                               …………………………………….

DAVALI                              …………………………………….

ADRESİ                               …………………………………….

KONUSU                             :…………………. — TL maddi tazminat isteğimden ibarettir.

İZAHI                                  : 1)……………… ile günü nişanlandık. Amacımız, evlenip mutlu bir yuva kurmaktı. Nişanlandığım sırada bir şirkette çalışıyordum. Banka’da da

………….. — TL birikmiş param vardı. Nişanlımın ise henüz devamlı bir işi yoktu. Nişanlımın isteği üzerine işimden ayrıldım. Yine O’nun isteği üzerine bir daire kiraladım ve 6 aylık kira bedeli olan ……………. — TL’yı mal sahibine peşin olarak ödedim. Dairemizi dayayıp, döşemek için de gerekli olan eşyaları satın alıp, evimize yerleştirdim. Bunlar için de………….. — TL harcadım.

  • Ben bu hazırlıkları yaparken nişanlımın başka bir kadınla yaşadığını öğrendim. Kendisine bu konuda sorduğum sorulara hep kaçamak cevaplar verdi; “Biraz işlerim var, onları halledeyim evle­neceğiz!” diyerek beni oyaladı, aldattı.
  • Bundan … gün önce de; ortada hiç bir ciddi sebep yokken nişanı bozdu. Bu sebeble, işbu davayı açmak zarureti doğdu.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 120 ve sair hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Kira kontratosu, kira makbuzları, faturalar, Bilirkişi incelemesi, şahit beyanları ve sair Kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebebler karşısında, yargılama yapılarak …………. — TL maddi tazminatın ve yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini saygı­larımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, davalının yerleşim yerindeki Mahkemede açılır.
  • Görevli Mahkeme, davanın kıymetine göre belirlenir (HUMK. m: 8).
  • Davanın nişanın bozulduğu günden itibaren 1 yıl içinde açılması şarttır (MK. m: 123).
  • Dava, kusurlu nişanlıya karşı; küçükse veya vesayet altında ise velisi veya vasisine karşı açılır.
  • Maddi Tazminat Davası açmak için şu şartlar aranır: Nişanı bozan taraf kusurlu olmamalıdır veya davalının kusuru yüzünden, davacı taraf nişanı bozmuş olmalıdır.
  • Davacı, nişanlısıyla evleneceğine kesin olarak inanmış ve bundan dolayı da iyiniyetli olarak birtakım masraflar yapmış olmalıdır.

About Dilekceshop

Check Also

Nişan Hediyelerinin İadesi veya Bedellerinin Tahsili İstemi Dilekçesi

Nişan Hediyelerinin İadesi veya Bedellerinin Tahsili İstemi Dilekçesi

NİŞAN HEDİYELERİNİN İADESİ VEYA BEDELLERİNİN TAHSİLİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇE ÖRNEĞİDİR. ……….  AİLE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.