Home / Nafaka / Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                      :…

ADRESİ                                                       :…

DAVALI                                                      :….

ADRESİ                                                       :…

KONUSU                                                            : Aylık nafaka miktarının — TL’ya indirilmesi dileğimdir.

İZAHI                                 :

1)………………. Asliye ….’uncu Hukuk Mah­kemesinin …./… K. sayılı kararı gereğince; annem          ‘ye her ay………. — TL nafaka ödemekteyim.

2) … ay önce geçirdiğim bir iş kazası sonucu çalışamaz hale geldim. İşyerimden bağlanan ………………… — TL aylıkla ancak kendim geçinebilmekteyim. Bu sebebten ötürü işbu davayı açmak zorunda kaldım.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 364 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Doktor raporları, bilirkişi incelemesi,………………. Asliye ..’uncu Hukuk Mahkemesi’nin ………… /.. K. sayılı kararı, şahit beyanları ve sair kanuni deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Daha önce takdir edilen nafakanın kaldırılmasına,
  • Kaldırılmadığı takdirde ayda ……….. — TL’ya indirilmesine,
  • Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taraflardan birinin yerleşim yeri Mahkemesi’nde açılır (MK. m: 365 / Son).

r

About Dilekceshop

Check Also

Nafakanın Artırılması Dilekçesi

NAFAKANIN ARTIRILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.