Home / Nafaka / Nafakanın Artırılması Dilekçesi

Nafakanın Artırılması Dilekçesi

NAFAKANIN ARTIRILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                   :….

ADRESİ                                                    :….

DAVALI                                                   :…

ADRESİ                                                    :….

KONUSU                           : Nafakanın artırılması talebimden ibarettir.

İZAHI                                : 1)………… Asliye……. ‘uncu Hukuk Mahke­mesinin                 /.. K. sayılı kararıyla, davalı oğlumun bana her ay …………. — TL. ödemesine hükmolunmuştu. Aradan …. yıl geçti. Bu arada oğlumun malvarlığında ve gelirinde artış oldu. Ben ise güçleşen hayat şartları içinde ayda……………… — TL ile geçinemez duruma düştüm. Bu sebeble de, aylık nafakamın………………. — TL ‘ya çıkarılması için işbu davayı açmak zorunda kaldım.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 364 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı,          Asliye ….’uncu Hukuk Mahkemesi’nin …… /.. K. sayılı kararı, şahit beyanları, bilirkişi incelemesi ve sair deliller. SONUÇ VE İSTEK          : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Aylık nafakamın artırılarak     — TL’ya çıkarılmasına,
  • Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, taraflardan birinin yerleşim yeri Mahkemesi’nde açılır (MK. m: 365 / Son).

About Dilekceshop

Check Also

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.