Home / Evlilik / Mutlak Butlan Talebi Dilekçesi

Mutlak Butlan Talebi Dilekçesi

MUTLAK BUTLAN TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                                              :

ADRESİ                                                               :

DAVALI                                                              :

ADRESİ                                                               :

KONUSU                       : Mutlak butlan sebebiyle evliliğimizin feshine karar verilmesi talebimdir.

İZAHI                                                 : 1) Davalı ile ………… günü evlendik. Bu evlilikten olma çocuğumuz yoktur.

2) Evlendikten … ay (yıl) sonra eşimin, baba bir kızkardeşim olduğunu öğrendiğim için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 129 -145 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kayıtları, şahit beyanları ve sair kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, evliliğimizin iptaline karar verilmesini saygılarımla dilerim.

NÜFUS KAYDI:…………………….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Davayı, ilgililerden herbiri veya Cumhuriyet Başsavcısı açar (MK. m:146).
  • Dava, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri oturdukları yer mahkemesinde açılır (MK. m: 160, 168).
  • Mutlak Butlan Davası her zaman açılabilir; zamanaşımına uğramaz.
  • Davacı ana, baba veya kanuni temsilci ise; davalı karı-kocadır.
  • Davacı koca ise, karı davalıdır.
  • Davacı karı ise, koca davalıdır.
  • Mutlak Butlan sebebleri MK. m: 145‘de belirtilmiştir,

About Dilekceshop

Check Also

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

Evlenme İçin Bekleme Süresini Kısaltma Dilekçesi

İDDET (EVLENME İÇİN BEKLEME) SÜRESİNİ KISALTMA İSTEMİ İÇİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………………  AİLE MAHKEMESİ …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.