Home / Miras / Mirastan Vazgeçme Sözleşmesi Örneği

Mirastan Vazgeçme Sözleşmesi Örneği

MİRASTAN FERAGAT (VAZGEÇME) SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK)

… (yazıyla yazılır) yılı …………. (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ……….  Noteri …………… Caddesi No………. ‘deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve göstediği……………….. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı                  gün ve ………  numaralı Nüfus Cüzdanına göre ……………..tarihinde……….. ‘de ……. den olma ve …………… den doğma ve …………….. ‘nın Mahallesinde …….. Nolu apartmanın ….Nolu dairesinde ikâmet ettiğini söyleyen ile ………….. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı                          gün ve…….. numaralı Nüfus Cüzdanına göre…………… tarihinde…………. ‘de…… den olma ve ……….. den doğma ve ……………… ‘nın Mahallesinde …………..  Nolu apartmanın ….Nolu dairesinde ikâmet ettiğini söyleyen ………………………………. benden bir mirastan feragat sözleşmesi düzenlememi istediler. Kendilerini ………………  den dolayı tanıdığım gibi işbu işlemi yapmaya ehil olduklarını da gördüm.

Miras bırakan söze başladı: “……………………. , benim mahfuz hisseli mirasçılarımdır. Kendisi mahfuz hissesinden feragat etmektedir,”dedi. Mahfuz hisseli mirasçı söze başladı; “Ben, murisim ……………………… ‘den bana intikal edecek mirastaki mahfuz hissemden kendi isteğimle vazgeçiyorum”, dedi. Ben de, hepsinin dediklerini aynen yazdım ve aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda okumak üzere kendisine verdim. Şahitler yanında okuduktan sonra tamamen arzularına uygun olduğunu be­yanla burayı imzaladı. Ben de tarih koyarak imzaladım.

Tarih Noter                                      Miras bırakan

İmza

Bu mirastan feragat sözleşmesinin Noter tarafından bana verilip okuduğumu ve muhtevasının arzularıma uygun olduğunu Noter huzurunda siz şahitlere beyan ederim.

Tarih Miras bırakan
İmza

Bu mirastan feragat sözleşmesi Noter tarafından bana verilip tarafımdan okundu. Arzularıma uygun olduğunu beyan ve imza ederim.

Mirastan feragat eden İmza

Bu mirastan feragat sözleşmesinin Noter tarafından sözleşmenin taraflarına verilip huzurumuzda okuduklarını ve arzularına uygun olduğunu                   bize  söylediklerini    ve                kendilerini           tasarrufa   ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

Şahit

Adres…………………

İmza

Bu mirastan feragat sözleşmesinin Noter tarafından sözleşmenin taraflarına verilip huzurumuzda okuduklarını ve arzularına uygun olduğunu                   bize  söylediklerini    ve                kendilerini           tasarrufa   ehil gördüğümüzü beyan ve imza ederim.

Şahit

Adres……………………..

İmza

İşbu mirastan feragat sözleşmesi ve aynı yerde ve aynı saatte düzenlenmiş olup tarafımızdan imzalanmış ve mühürlenmiştir.

Noter Miras bırakan Mirastan feragat eden Şahit Şahit Resmî mühür İmza             İmza        İmza İmza İmza

Tescil defterinin …. Nolu sayfasına kaydedilmiştir.

Resmî mühür ve imza

HATIRLATMA!

  • Kanunî mirasçılardan birinin, miras bırakanla aralarında resmî şekilde yaptıkları bir sözleşmeyle, ivazlı (karşılıklı) veya ivazsız (karşılıksız) olarak miras hakkından vazgeçtiğini gösteren sözleşmeye “Mirastan Feragat Sözleşmesi” denir. Vazgeçme, ivaz karşılığında ise, vazgeçenin mirasçısını da etkiler (MK. m: 528).

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.