Home / Miras / Mirasın Reddinin Tescili

Mirasın Reddinin Tescili

MİRASIN REDDİNİN TESCİLİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………….  SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            :…………………………..

ADRESİ 

DAVALI                            :    Hasımsız.

KONUSU                           :    Mirasın reddinin tescili talebidir.

İZAHI                                :    1) Babam…………………………………. /../…. günü vefat etmiş ve geriye mirasçı olarak beni bırakmıştır.

2) Babamdan kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddediyorum.

HUKUKİ SEBEBLER: MK., HUMK. ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, müteveffa babam………………… ‘in mirasını reddimin tesciline karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, mirası reddedenin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.
  • Davayı, kanuni ve atanmış mirasçılar açabilir.
  • Red isteğinin kayıtsız ve şartsız olması gerekir (MK. m: 609).
  • Davanın 3 ay içinde açılması şarttır. Bu süre, kanuni mirasçı için, mirasçılığa sonradan muttali olduğunu ispat edemediği takdirde, miras bırakanın ölümünden haberdar olduğu günden ve atanmış (mansup) mirasçı için lehindeki tasarrufun kendisine resmen bildirildiği tarihten başlar (MK. m: 606).
  • Mirası reddetmeden ölen mirasçının red hakkı, kendi mirasçısına geçer (MK. m: 608).

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.