Home / Veraset / Miras Paylaşımının Feshi Dilekçesi

Miras Paylaşımının Feshi Dilekçesi

PAYLAŞMANIN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

………………  SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                :……………………..

ADRESİ                                 :……………………..

DAVALILAR                         :

1)………………

2)…………………

KONUSU                               : Paylaşmanın feshi talebimden ibarettir.

İZAHI                                    :

1) Murisimiz ……………………….. ‘den     kalan gayrimenkulleri, davalılarla yaptığımız ../../…. tarihli Paylaşma Sözleşmesi gereğince paylaşmıştık.

2) Ancak, davalıların sözleşmeye hile karıştırdıklarını öğrendim. Bu sebeble de işbu davayı açmak zorunda kaldım.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 680, BK. m: 31 ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, veraset ilâmı, taksim sözleşmesi, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

1)../../…. tarihli Paylaşma Sözleşmesinin feshine,

2) Yargılama giderlerinin de davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim.

../../….  Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, murisin yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.
  • Husumet, davayı açan mirasçı dışında kalan mirasçıların hepsine yöneltilir.
  • Sözleşmeyi yapan mirasçılardan herhangi biri ehliyetli değilse, veya sözleşme hatâ, hîle, yahut zorlamayla yapılmışsa; bundan zarar gören mirasçı “Taksimin/Paylaşımın Feshi Davası” açabilir (MK. m: 680).
  • Dava, ehliyetsizliğe dayandmlıyorsa 10 yıl (BK. m: 125); hatâ, hîle veya zorlamaya dayandmlıyorsa, bu sebeblerin kalktığı günden itibaren 1 yıl (BK. m: 31); gabine dayandmlıyorsa, taksimin yapıldığı günden itibaren I yıl içinde açılması gerekir.

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.