Home / Genel / Miras Paylaşılması Dilekçe Örneği

Miras Paylaşılması Dilekçe Örneği

Madde 1-
TARAFLAR :

Bir tarafta ………………………………………….. adresinde ikamet eden ………………….. ile, diğer tarafta …………………………………………. adresinde ikamet eden ………………….. arasında aşağıdaki koşullarla bir miras payının devri sözleşmesi aşağıdaki koşullarda akdolunmuştur.

İşbu sözleşmede ;

…………………….. ” devreden “,
………………………” devralan ” olarak anılacaktır.

Madde 2-
KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, devredenin babasından kendisine intikal eden açılmış terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek miras payının tamamını, mirasçılardan olan kardeşine (devralana) devretmesidir.

Madde 3-
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Devreden, ../../20… tarihinde vefat eden babası ………………………..’dan kendisine intikal eden ve taksim sonunda kesinleşecek olan miras payının tamamını devralana, herhangi bir koşul ileri sürmeksizin ve ………………….. alarak, gayri kabili rücu olarak devretmiştir.

Madde 4-
YETKİLİ MAHKEME :

İşbu sözleşmeden doğacak muhtemel uyuşmazlıklarda…………………. Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul taahhüt ve beyan etmiştir.

İşbu sözleşme, ../../20… tarihinde ………………………..’ da iki nüsha olarak düzenlenerek imzalanmış ve bir nüshası devralanda ikinci nüshası devredende bulunmaktadır.

Devreden Devralan

.……………… ………………

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.