Home / Miras / Miras Mukavelesinin İptali Dilekçesi

Miras Mukavelesinin İptali Dilekçesi

MİRAS MUKAVELESİNİN İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                              :……………………

ADRESİ                               :……………………

DAVALI                              :……………………

ADRESİ                               :……………………

KONUSU                             :    Miras mukavelesinin     iptali talebimdir.

İZAHI                                  :    1) Babam…………. ile    davalı………….. ‘nun bir miras mukavelesi yaptıklarım ve babamın halen kirada bulunan apartman dairesini davalıya bağışladığım …./../… günü öğrendim. Miras mukavelesi günü yapılmış; bu tarihten … gün sonra da …/…/… günü babam vefat etmiştir. Babamın, bu mukaveleyi hata ve hile ile yaptığını ispat edeceğim. Bundan dolayı dava açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 545, 557 ve sair Hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, miras mukavelesi, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ                  :    10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK              :    Yukarıda arz ve   izah    ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • ../../…. tarihli Miras Mukavelesinin iptaline,
  • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar

verilmesini saygıyla dilerim.

Davacı

(Ad, soy ad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, mirasçılardan biri tarafından açılabileceği gibi, lehine vasiyet yapılan ilgililer tarafından da açılabilir (MK. m: 557).
  • Dava, murisin son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.
  • Husumet, iptal konusu miras sözleşmesiyle, doğrudan doğruya mirastan yarar sağlayanlara yöneltilir.
  • Dava, ölüme bağlı tasarrufta bulunan kimsenin ölümünden sonra açılır.
  • Davanın iptal sebeblerinin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl v vasiyetnamenin açılmasından itibaren iyiniyetlilere karşı 10 yıl , iyiniyet olmayanlara karşı 20 yıl içinde açılması gerekir (MK. m: 559).
  • Hükümsüzlük, defi yoluyla her zaman ileri sürülebilir (MK. m: 559)
  • Miras sözleşmelesi iptal edilince, hiç yapılmamış gibi hüküm ifad eder.

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.