Home / Miras / Miras Mal Paylaşımı Örneği

Miras Mal Paylaşımı Örneği

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK)

…. yılı………… ayının……….. günü. Aşağıda mühür ve imzası bulunan …………………….  Noteri …………….. dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği …. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı………….. gün ve …………..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre……… İli, ………. İlçesi,………… Mahallesi,……… numaralı hanede kayıtlı ……….  oğlu ……..  tarihinde………….. ‘den doğma ve halen ……  İli, ……….  İlçesi, ……………..  Mahallesi, …………..  Sokak No:……. ‘da oturduğunu söyleyen ………………  ile gösterdiği …. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı……….. gün ve ……..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre ……  İli, ………. İlçesi, ………  Mahallesi, ……….  numaralı hanede kayıtlı …… oğlu………. tarihinde…………… ‘den doğma ve halen…………. İli, ……….. İlçesi, ………….  Mahallesi, ……..  Sokak No: ‘da oturduğunu söyleyen düzenleme şeklinde bir Miras Taksim Sözleşmesi yazılmasını istediler. Kendilerini ………. faaliyetlerinden dolayı tanıdığım için bu işlemi de yapma yeteneklerinin bulunduğunu gördüm. Söze başladılar: “Murisimizden bize intikal eden malları aramızda rızaen yaptığımız taksim sonunda………………… ların……………. ‘ya, ………….  ların ………………..  ‘ye isabet ettiğini ve bunların adlarımıza

Tapuya kaydedilmesini kabul ettiğimizi bildiririz.” deyip sözlerini bitirdiler.

Yazılan bu sözleşme kendilerine okumaları için verildi. Okudular ve kendi arzularına tamamen uygun olduğunu söyleyip altını imzaladılar. Ben de imzaladım. yılı………… ayının           günü.

Ad, soyad, imza Ad, soyad, imza Noterin mühürü ve imzası

HATIRLATMA!

  • Miras taksim sözleşmesinin yazılı olması şarttır (MK. m: 676). Noter’de düzenlenirse, aksinin iddia ve ispatı bakımından daha sağlam olur.
  • Sözleşmeyi yapanların medenî hakları kullanmaya ehil olmaları ve bütün mirasçıların birlikte Noter’de bulunması şarttır.

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.