Home / Veraset / Miras Defteri Tutma Dilekçesi

Miras Defteri Tutma Dilekçesi

MİRAS DEFTERİ TUTMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI                                  : Hasımsız.

KONUSU                                 : Müteveffa babam…………………….. ‘in miras defterinin tutulması talebidir.

İZAHI                                      : 1) Ekte sunduğum veraset ilâmından da anlaşılacağı üzere, müteveffa babam ……………………………. ‘in mirasçısıyım. Müteveffa babam iş adamı olduğu için terekesinde alacakları ve borçları da vardır. Bu nedenle malvarlığının tesbiti için terekenin defterini tutmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK„ HUMK. ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, veraset ilâmı ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, müteveffa babam ………………………………. ‘in miras defterinin tutulmasına karar verilmesini saygılarımla dilerim.

../../….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, mirasbırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeaçılır.
  • Davanın 1 ay içinde açılması gerekir (MK. m: 619).
  • Davayı, mirası reddetmeye hakkı olan her mirasçı açabilir.
  • Resmî defter, Sulh Hâkimi tarafından düzenlenir.
  • Deftere, terekeye ait hak ve borçlar takdir edilen değerleriyle yazılır (MK. m: 620).
  • Mirasbırakanın, alacaklıları ile borçlularına, belli bir süre içinde beyanda bulunmak için çağrı yapılır (MK. m: 621).
  • İlanda belirtilen sürenin dolmasıyla, defter tutulması sona erer (MK. m: 623).
  • Bu tarihten itibaren tanınacak en az 1 aylık süre içinde defter ilgililere incelettirilir (MK. m: 626).
  • Mirasçılardan herbiri, tanınan süre içinde mirası reddettiğini veya resmî tasfiye isteğini ya da deftere göre veya kayıtsız – şartsız kabul ettiğini beyan edebilir (MK. m: 627).
  • Süresi içinde herhangi bir beyanda bulunmayan mirasçı, mirası, tutulan deftere göre kabul etmiş sayılır.

About Dilekceshop

Check Also

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.