Home / Miras / Miras Bölüştürme Davası Dilekçesi

Miras Bölüştürme Davası Dilekçesi

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR.

DAVACI                                               :….

ADRESİ                                                :….

DAVALI                                               :…

ADRESİ                                                :….

KONUSU                               : İstihkak talebimden ibarettir.

DAVANIN KIYMETİ :……………………… — TL.

İZAHI                                 : 1) Murisim…………….. günü ölmüştür. Murisim, günü düzenlediği vasiyetname ile, Tapu’nun ………………………. ‘de kayıtlı gayrimenkulünü bana vasiyet etmiştir. Durum bu olduğu halde, davalı, adı geçen gayrimenkulden yararlanmama engel olmaktadır. Bu sebeble, işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 637 ve sair Hukukî mevzuat.

 

SÜBUT SEBEBLERİ: Vasiyetname, Tapu kaydı, Veraset senedi, şahit beyanları ve sair Kanunî deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Gayrimenkulün devrinin önlenmesi için ihtiyatî tedbir konulmasına,
  • Gayrimenkulün, davalıdan alınarak bana teslimine,
  • Yargılama giderlerinin de davalıya yükletilmesine karar

verilmesini saygılarımla dilerim.

../../….

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • Dava, murisin son yerleşim yeri Hukuk Mahkemesinde açılır.
  • Görev HUMK. m: 8’e göre belirlenir.
  • Davayı, terekeden hakkının çalındığını zanneden kanunî veya atanmış mirasçılar açabilir.
  • Husumet, terekeye veya bir kısmını elinde bulunduranlara yöneltilir.
  • Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse; alacaklıları veya iflas idaresi, kendilerine yeterli bir güvence verilmediği takdirde, ret tarihinden başlayarak 6 ay içinde reddin iptali hakkında dava açabilirler (MK. m: 617).
  • Reddin iptaline karar verilirse, miras resmen tasfiye edilir (MK. m:617).
  • Bu suretle tasfiye edilen mirastan reddeden mirasçının payına bir şey düşerse bundan, önce itiraz eden alacaklıların, daha sonra diğer alacaklıların alacakları ödenir. Arta kalan değerler ise, ret geçerli olsa idi bundan yararlanacak olan mirasçılara verilir (MK. m: 617).

 

About Dilekceshop

Check Also

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.