Home / Taşınmaz / Meraya Haksız El Atmanın Önlenmesi Talebi Dilekçesi

Meraya Haksız El Atmanın Önlenmesi Talebi Dilekçesi

MER’AYA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………………..  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                ……………………….

ADRESİ                                 ……………………….

DAVALI                                ……………………….

ADRESİ                                 ……………………….

KONUSU                               ; Meraya haksız elatmanın önlenmesi talebimden ibarettir.

DAVANIN DEĞERİ ………………………… — TL.

İZAHI                                    : 1)…………. köyünün …………….  mevkiinde bulunan ve doğusu ………………. , batısı ………. , kuzeyi ……………. , güne) …………. ‘in tarlalarıyla çevrili olan meramıza davalı köy hail müdahale edip, bizim faydalanmamıza engel olmaktadırlar. Bundan … yıl önce de … Köyü halkı aynı mer’aya müdahale etmişler, bu nedenle açtığımız “Haksız Elatmanın Önlenmesi Davasını kazanmış, onların müdahalelerini mahkeme kararıyla önlemiştik. Dava konusu mer’anm köyümüze ait olduğunu ispat edip, vaki elatmayı önlemek için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKÎ SEBEBLER : MK. m: 715, 751 ve sair hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi, şahit beyanları ve sair deliller.

CEVAP SÜRESİ             : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

Mer’aya davalıların haksız elatmanın önlenmesine,

Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar

HATIRLATMA!

  • Dava, mer’anm bulunduğu yer Mahkemesi’nde açılır. Görevli mahkeme HUMK. m: 8’e göre belirlenir.
  • Davayı; mer’a köy hududları içindeyse, Köy hükmî şahsiyetine izafetle Köy Muhtarlığı (Muhtar); Belediye hududları içindeyse, Belediyeye izafetle Belediye Başkanı açar.
  • Davalı; mer’aya müdahale edenlerdir. Mer’aya müdahale eden Köy ise, o köye izafeten Köy Muhtarıdır.

About Dilekceshop

Check Also

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.