Home / Genel / Mal ve Taşınmaz Değişim Sözleşmesi

Mal ve Taşınmaz Değişim Sözleşmesi

ANKARA, …/…/….

MADDE 1. TARAFLAR

…. adresinde ikamet eden Hüseyin B. ile …… adresinde ikamet eden Hasan B. arasında aşağıdaki koşullarla bir trampa sözleşmesi akdolunmuştur.

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti……………’e ait olan …………………………… ile mülkiyeti ………….ait olan …. marka …….’nun birbiriyle, trampa edilmesidir.

MADDE 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

…/…/…. tarihinde ………………………….. teslim edecektir .

İşbu sözleşme, …/…/…. tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış olup birer nüshası taraflara verilmiştir.

…………………. …………..

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.