Home / Genel / Mal Satışı Sözleşme Örneği

Mal Satışı Sözleşme Örneği

SÖZLEŞME
 
Bir yanda …………………………………… ……………………………… (bu sözleşmede ALICIolarak anılmaktadır) ile diğer yanda..………………………………… (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir.
1. KONU
İşbu sözleşme ………………….. miktarın kağıdın SATICI tarafından ALICIYA satılması ve SATICININ mali teslim tarihine kadar kendi deposunda saklamasının şartlarını düzenlemektedir.
2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ
İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.
3. TARAFLARIN İRTİBATLARI – FATURA BİLGİLERİ
3.1. ALICI
Adres
:
Tel. No
:
Faks No
:
E-Posta
:
Vergi Dairesi
:
V.D. Sicil No
:
3.2. SATICI
Adres
:
Tel. No
:
Faks No
:
E-Posta
:
Vergi Dairesi
:
V.D. Sicil No
:
4. MALIN TESLİM TARİHİ
4.1. İşbu sözleşme konusu ………………………… adet ………………. aşağıda belirtilen tarihlerde SATICI tarafından ALICIYA teslim edilecek ve ALICI tarafından aşağıdaki maddelerde belirtilen senet SATICIYA iade edilecektir.
Sıra
Cins
Miktar
Teslim Tarihi
Tutar (YTL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOPLAM
5. BEDEL
…………………………………….’nin fiyatı KDV dahil ……………………….. YTL. dir (ayrıca yazıyla yazılacak). ALICIYA daha sonra teslim edeceği malı deposunda saklaması ve/veya başka nedenlerle SATICI bu toplam bedel dışında hiç bir nam altında ve hiç bir nedenle ALICIDAN başka bedel ve/veya fiyat farkı talep etmeyecektir.
6. ÖDEME
ALICI ../../2005 Tarihinde ……………………… YTL.’yi (yazıyla da yazılacak) faturası ve işbu sözleşmede belirtilen senetlerin usulüne uygun olarak tanzim edilerek kendisine teslimi karşılığında SATICIYA ödeyecektir.
7. CEZAİ ŞART ve FORCE MAJEUR
7.1. SATICI bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ALICININ zarar ve ziyanını karşılamanın yanı sıra ve …………………………. YTL cezai şartı ayrıca ALICIYA ödeyecektir.
7.2. SATICI her halde sattığı malı ALICIYA bu sözleşmede belirtilen tarihlerde teslim etmeyi, teslim edemediğinde ALICININ bu sözleşmeden doğan alacaklarını ödemeyi ve malın teslimi taahhüdü açısından zorunluluk halinin olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
8. SATICI SENETLERİ
8.1. ALICININ peşin ödemesi ve satılan malın vadeli teslimi nedeniyle SATICI aşağıda belirtilen senetleri ALICIYA 7. maddede belirtilen ödeme tarihinde teslim edecektir.
Sıra
Keşide Tarihi
Vade Tarihi
Borçluları
Bedeli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOPLAM
8.2. Bu senetler alacak senedi olup, SATICININ bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi halinde sonraki tarihli senetlerdeki alacak muaccel olacaktır ve ALICI elindeki senet bedellerinin tamamının ödenmesini vadesini beklemeksizin SATICIDAN talep edebilecektir.
9. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SON BULMASI
9.1. SATICI işbu sözleşmede belirtilen tarihte senetleri teslim etmediği takdirde faturasının bedeli kendisine ALICI tarafından ödenmeyeceği gibi işbu sözleşme kendiliğinden fesholur.
9.2. SATICI iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yine işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde yerine getirmediği takdirde ALICI süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir ve elindeki senetlerin tamamının bedelinin ve cezai şartın ödenmesini SATICIDAN talep edebilir. Bu halde satıcı her türlü kaybının tazminini de ayrıca talep edebilir.
9.3. Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamının yerine getirilmiş olması ve tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.
10. UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ
İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
11. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
Tarafların imza sirküleri ve yetki belgeleri
İşbu …… sayfadan ve ….. maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve taraflar adına serbest irademizle imzaladık.
MARDİN ,…../……/2…..
SATICI
SATICI

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.