Home / Genel / Mal, Malzeme, Eşya ve Alet Kiralama Sözleşme Örneği

Mal, Malzeme, Eşya ve Alet Kiralama Sözleşme Örneği

MALZEME KİRALAMA SÖZLEŞME
 
Bir yanda …………………………………… ……………………………… (bu sözleşmede ALICIolarak anılmaktadır) ile diğer yanda ……………………………………………………. (bu sözleşmede SATICI olarak anılmaktadır) aşağıdaki sözleşme şartlarını tespit etmişlerdir.
1. KONU
İşbu sözleşme ………………….. miktar – Adet ………………………………… SATICI tarafından ALICIYA satılması , kiralanması , ve SATICININ mali teslim tarihine kadar kendi deposunda saklamasını Alıcıya malı sözleşmeden sonra teslim etmesini ve teslim sonunda alıcının malı kiralama başlangıcı , kiralama şartları ve kiralama sonunda teslim edilmesi şartlarını düzenlemektedir.
2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ
İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir.
3. TARAFLARIN İRTİBATLARI – FATURA BİLGİLERİ
3.1. ALICI
Adres
:
Tel. No
:
Faks No
:
E-Posta
:
Vergi Dairesi
:
V.D. Sicil No
:
3.2. SATICI
Adres
:
Tel. No
:
Faks No
:
E-Posta
:
Vergi Dairesi
:
V.D. Sicil No
:
4. MALIN TESLİM TARİHİ
4.1. İşbu sözleşme konusu ………………………… adet ……………………………………… aşağıda belirtilen tarihlerde SATICI tarafından ALICIYA teslim edilecek ve ALICI tarafından aşağıdaki maddelerde belirtilen senet Ad Soyad , TC kimlik no , Adres ve telefon bilgilerini içeren senet düzenlenerek SATICIYA mal teslimi sırasında düzenlenerek verilecektir.
Sıra
Cins
Miktar
Teslim Tarihi
Kiralama Tutarı (TL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOPLAM
5. BEDEL
…………………………………….’nin fiyatı KDV dahil ……………………….. TL. dir (Yazi ile ; ………………………………………………………………………….). ALICI Ürünü satın alıyor ise belirtilen mal ve hizmetin dışında hiçbir şekilde verilen fiyat dışında SATICIYA bir ücret bedeli ödemez. SATICI satılan mal ve ürün için ekstra fiyat farkı için ALICI dan ücret isteyemez. Ürün kiralanan bir ürün ise ve kiralama tarihleri belirtilen bir ürün ise SATICI ürünün kiralama tarihleri dışına çıkıldığında ALICI dan kiralamaya konu olan ürün için her bir gün için ürünün kiralama bedeli üzerinden fiyat isteyebilir ve ALICI da bu fiyatı ödemek ile yükümlüdür.
6. ÖDEME
ALICI Ürünü kiralama tarihinde ürünü teslim almadan yada aldığı anda en az yüzde 35 i tutarında ödemeyi yapmak durumundadır.
../../…… Tarihinde ……………………… TL.’yi (yazıyla ; …………………………………………………………………………) faturası ve işbu sözleşmede belirtilen senetlerin usulüne uygun olarak tanzim edilerek kendisine teslimi karşılığında SATICIYA ödeyecektir. ALICI kiralama süresi bitiminde kalan tutarı ödemek zorundadır.
Ürünün teslim tarihi ve kiralama süresi ;
— / — / —- tarihinde ürün ALICIYA teslim edilmiştir. — / — / —- tarihinde ALICI ürünleri SATICIYA geri vermek zorundadır. ALICI kiralanan ürünleri belirtilen tarih geçtiği halde iade etmez ise her gün için SATICIYA ürünlerin günlük kira bedelini ödemek zorundadır.
7. CEZAİ ŞART
7.1. ALICI bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde SATICININ zarar ve ziyanını karşılamanın yanı sıra ve …1500………………………. TL ( binbeşyüztürklirası) cezai şartı ayrıca SATICIYA ödeyecektir.
7.2. SATICI her halde sattığı Yada kiraladığı malı ALICIYA bu sözleşmede belirtilen tarihlerde sağlam ve çalışır bir şekilde teslim etmeyi taahhüt eder , ALICI malı aldığı andan itibaren ürünler üzerindeki kullanımı ALICIYA geçer. ALICI ürünleri aldığı şekilde geri iade etmek ile yükümlüdür. Kiralanan ürünlerde oluşabilecek kırılma , bozulma , kaybolma , çalınma , parçalanma , çatlaklık oluşması , ürünün şekil ve görüntüsünün değişmesi gibi durumlarda her bir ürün için belirlenmiş ödemeyi yapmak yada ürünün birebir aynısını SATICIYA teslim etmek zorundadır. Kiralanan ürünlerin teslim edilmemesi durumunda ALICIDAN alınan senetler iade edilmeyerek işleme konulmaktadır.
Kiralanan ürünlerin zarar görmesi halinde her bir adedi için ödenmesi gereken tutarlar al kısımdadır.
Kiralanan ürün ismi ;………………………………………………………………………………………..
Kiralanan ürün birim – tek fiyatı ; ………… TL ( Yazı ile ; ………………………………………… )
Kiralanan ürün ismi ;………………………………………………………………………………………..
Kiralanan ürün birim – tek fiyatı ; ………… TL ( Yazı ile ; ………………………………………… )
Kiralanan ürün ismi ;………………………………………………………………………………………..
Kiralanan ürün birim – tek fiyatı ; ………… TL ( Yazı ile ; ………………………………………… )
Kiralanan ürün ismi ;………………………………………………………………………………………..
Kiralanan ürün birim – tek fiyatı ; ………… TL ( Yazı ile ; ………………………………………… )
8. SATICI SENETLERİ
8.1. ALICI Kiralamaya konu olan ürünler karşılığında aşağıdaki tutarlarda ve tarihlerde SATICIYA senet vermek zorundadır. Ürün kiralama hizmetinin bitmesi , kiralanan ürünün sağlam ve eksiksiz olarak tesliminden sonra SATICI ALICIYA ürün teslim alma belgesi verecek ve ALICININ ödemesini eksiksiz olarak yapması durumunda almış olduğu senetleri geri iade edecektir. Ürünlerde doğabilecek zarar durumunda SATICI zarar gören her bir ürün için ALICIDAN ürünün aynısını yerine koymasını yada ürünlerin tek birim fiyatının ödenmesini isteyebilir. Ödenmemesi durumunda ALICIDAN almış olduğu senetleri iade etmez ve işleme sokar.
Sıra
Keşide Tarihi
Vade Tarihi
Borçluları
Bedeli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TOPLAM
8.2. Bu senetler alacak senedi olup, ALICININ bu sözleşmedeki yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesi halinde sonraki tarihli senetlerdeki alacak muaccel olacaktır ve SATICI elindeki senet bedellerinin tamamının ödenmesini vadesini beklemeksizin ALICIDAN talep edebilecektir.
9. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve SON BULMASI
9.1. SATICI Kiralama hizmeti için mal ve ürünü ALICIDAN eksiksiz alması ve ödemede sorun olmaması durumunda Bu sözleşme fesh olur.
9.2. ALICI iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yine işbu sözleşmede belirtilen tarihlerde yerine getirmediği takdirde SATICI süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir ve elindeki senetlerin tamamının bedelinin ve cezai şartın ödenmesini ALICIDAN talep edebilir. Bu halde SATICI her türlü kaybının tazminini de ayrıca talep edebilir.
9.3. Bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin tamamının yerine getirilmiş olması ve tarafların bir diğerinden talebi kalmadığında işbu sözleşme kendiliğinden son bulur.
10. UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MERCİ
İşbu sözleşmeden ya da sözleşmenin maddelerinin yorumundan doğan anlaşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
11. SÖZLEŞMENİN EKLERİ
Tarafların imza sirküleri ve yetki belgeleri
İşbu …… sayfadan ve 11 maddeden ibaret sözleşme metnini okuduk, mahiyetini anladık ve taraflar adına serbest irademizle imzaladık.
Şehir ,…../……/………
ALICI
SATICI

 

Alıcı kiralayan Ad Soyad İmza                           Satıcı kiralayan Ad Soyad İmza

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.