Home / Genel / Mal, Hizmet, Arsa Ya Da Ev Alım Satım Sözleşmesi

Mal, Hizmet, Arsa Ya Da Ev Alım Satım Sözleşmesi

Protokol No :…………………………………………… Acente Kodu :………………………………………..
İli :…………………………………………… Mevkii :………………………………………………..
İiçesi :…………………………………………… Ada :………………………………………………..
Mah/Sokağı :…………………………………………… Pafta :………………………………………………..
Apartman Adı :…………………………………………… Parsel No :………………………………………………..
Kapı No :…………………………………………… Kat No :………………………………………………..
Müşteri ………………………………………………………………ile emlak sahibi ………………………………………………
Yukarıda bahsi geçen emlak satışı hususunda aşağıdaki şartlarda anlaşmayı kabul ve taahhüt ederler.
1- Satıcı sahibi bulunduğu bu emlakın satışını …………………………………………………………TL/EUR/USD
Yazı ile …………………………………………………………………………………………………..olarak kabul ve taahhüt
etmiştir.
2- Satış bedeline mahsuben alıcıdan ………………………………………………………………………..TL/EUR/USD
Yazı ile…………………………………………………………………………………………………….olarak kabul ve taahhüt etmiştir.
3- Satışın ………………………………………………….TL/EUR/USD.Yazı ile(yazı il)…………………………………sı
Peşinen geri kalan da……………………………………………………………( ‘’ )…………………………………………
………………………………………………………………. ( ‘’ ) ………………………………………….
………………………………………………………………. ( ‘’ ) ………………………………………….
………………………………………………………………. ( ‘’ ) ………………………………………….
lık taksitler halinde ödenecektir.
4- Bu protokol imzalandıktan sonra borçlar kanununun 156/2. Maddesine göre taraflardan alıcı emlakı
almaktan vazgeçtiği taktirde verdiği kaporayı geri alamayacaktır. Satıcı emlakı satmaktan vazgeçerse
kapora miktarı kadar tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.
5- Alıcı ve satıcı kendilerine bu anlaşmayı sağlayan ………………..ye anlaşmanın imzası anından itibaren
herbiri gerçek satış bedeli üzerinden %3 ‘er komisyon ödemeyi, kabul , taahhüt ve beyan ederler.
Taraflar komisyon ücretinin fazlalığından bahisle kendisi hakkında talep ve müracat haklarından kabili
Rücu olmamak kayıt ve şartıyla anlaşmayı kabul etmişlerdir.Satıştan vazgeçen taraf iki tarafın komis-
yonunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6- Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf bu anlaşmada yazılı talimatlarla birlikte ayrıca diğer tarafın
mağruz kalacağı her nevi zarar, ziyan, mahkeme, ve icra masrafları ve ücreti vekaleti de ödemekle yükümlüdür.
7- Bu protokolü uygulamasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İstanbul Mahkemeleri
ve İcra Daireleri yetkilidir.
ALICI SATICI
ADI SOYADI :                                                                                                                    ADI SOYADI:
ADRESİ :                                                                                                                              ADRESİ :
TEL :                                                                                                                                            TEL
                                                                                                                                  ……./……/200….

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.