Home / Genel / Mal Beyanı İstemek İçin Dilekçe Örneği

Mal Beyanı İstemek İçin Dilekçe Örneği

T.C.
…………………. İcra Dairesi

 

Dosya No : ……………………
 
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE
BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KÂĞIDI
1.
Alacaklı ve varsa vekilinin veya kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi
:
2.
Borçlu ve varsa vekili veya kanuni temsilcinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi
:
Yukarıda adı yazılı alacaklı (vekili) tarafından aleyhinize yapılan taşınır rehninin paraya çevrilmesine dair olan ve kesinleşen icra takibinde İcra ve İflas Kanununun 147 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince takibin haciz yolu ile devamı istenildiğinden, işbu davet kağıdının tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde ve 74 üncü madde hükümleri gereğince mal beyanında bulunmanız; aksi halde hapisle tazyik edileceğiniz; hiç mal beyanında bulunmazsanız hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur.
(İİK m.74, 76, 147)
…./…./………..
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.