Home / Genel / Koruyucu Önlem / İhtiyati Tedbir İstemi Dilekçesi

Koruyucu Önlem / İhtiyati Tedbir İstemi Dilekçesi

KORUYUCU ÖNLEM / İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR.

 

ASLİYE ..’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN

ADRESİ

KARŞI TARAF

ADRESİ

KONUSU                           :      İhtiyati tedbir talebimdir.

DEĞERİ                             :…………….. — TL.

İZAHI                                 :

1) Aleyhine ihtiyati tedbir istediğim …………. ‘ye “Tapu İptali ve Tescil Davası” açacağım. Ancak, karşı taraf bunu hissetmiş olduğu için

ihtilaflı olan gayrimenkulu üçüncü kişiye satmak üzeredir.

İleride hakkımın yok olmaması için………………………….. adresinde bulunan ve Tapu’da … Pafta, … Ada, … Parsel’de kayıtlı gayrimenkul

üzerine ihtiyati tedbir konulması zarureti doğmuştur.

Bunun için Mahkemenizce takdir olunacak nakdi teminatı yatırmaya hazırım.

HUKUKİ SEBEBLER : HUMK. m: 101 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Tapu kaydı, şahit beyanları ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü, ………………………………….. adresinde… Pafta,… Parsel’de kayıtlı

gayrimenkul üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini saygıyla dilerim.

İhtiyati Tedbir İsteyen

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

  • İhtiyati tedbir; açılmış bir davada istenebileceği gibi, dava açılmadan önce de istenebilir.
  • İhtiyati tedbir, dava açmadan önce; umumi yetkili mahkemeden veya en az masrafla, en çabuk karar verebilecek yer mahkemesinden istenebilir (HUMK. m; 104).
  • Dava sırasında; davaya bakan mahkemeden istenir. Ancak bu mahkeme, başka yerde daha az masrafla ve daha çabuk tedbir alınabilecekse, o yerin hakimini naib tayin edebilir (HUMK. m: 104).
  • Acele hallerde tedbire karar verilmesi için, tedbir isteyenin hakkını ispat etmesi aranmaz. Karşı tarafın tedbiri neticesiz bırakmaması için de tedbir dilekçesi tebliğ edilmez, sadece davet edilir. Diğer hallerde; tedbir talebi üzerine taraflar derhal davet edilir, gelmemeleri karar verilmesine engel olmaz (HUMK. m: 105).
  • Tedbir isteyen, hasmın ve üçüncü şahısların zararına karşı teminat vermeye mecburdur (HUMK. m: 110).
  • İhtiyati tedbir kararı İcra Dairesince yerine getirilir. Ancak mahkeme, bu iş için kâtiplerden birini de görevlendirebilir (HUMK. m: 106).
  • Karar, ilgililere tebliğ edilir. Gıyabi tedbir kararı, hasma icra sırasında, bulunmazsa sonra tebliğ edilir (HUMK. m: 106).
  • İhtiyati tedbir kararı, dava açılmadan önce alınmışsa, kararı alan 10 gün içinde esas davayı açmak zorundadır. Aksi halde, tedbir kendiliğinden kalkar.
  • İhtiyati tedbir kararı alan uygun görülen teminatı yatırmak zorundadır.
  • İhtiyati tedbir bir dava değildir; zaman aşımını kesmez, borçluyu temerrüde düşürmez.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.