Home / Genel / Korunması İçin Birisine Bırakılan Taşınmaz ve Eşya Sözleşmesi

Korunması İçin Birisine Bırakılan Taşınmaz ve Eşya Sözleşmesi

VEDİA SÖZLEŞMESİ

ANKARA, …/…/….
MADDE 1. TARAFLAR

….. adresinde ikamet eden Hüseyin B. (bundan sonra kısaca “mudi” olarak anılacaktır) ile ….. adresinde ikamet eden Hasan B. (bundan sonra kısaca “müstevdi” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla vedia sözleşmesi akdolunmuştur.

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti mudiye ait olan iki adet Nokia 5110 marka cep telefonunun müstevdi tarafından saklanmasıdır.

MADDE 3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Mudi, sözleşme konusu cep telefonlarını müstevdiye …/…/…. tarihinde teslim edecektir. Müstevdi, bu eşyayı kendi evindeki çelik kasada, mudi askerden dönünceye kadar saklayacaktır. Müstevdi söz konusu telefonları kullanamaz ve başkalarına da kullandıramaz. Müstevdi, sözleşme konusu telefonları mudinin talebi halinde derhal geri verecektir. Telefonlara gelecek her türlü ziya ve hasar dolayısıyla müstevdi sorumlu olacaktır. Mudi, eşyayı saklaması karşılığında müstevdiye herhangi bir bedel ödemeyecektir.

MADDE 4. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme, …/…/…. tarihinde Ankara’da iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış olup birer nüshası taraflara verilmiştir.

Müstevdi Mudi
( Adı, soyadı, İMZA ) ( Adı, soyadı, İMZA )

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.