Home / Genel / Kısmi Dava Dilekçesi

Kısmi Dava Dilekçesi

KISMİ DAVA DİLEKÇESİ’NE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR ÖRNEKTİR.

………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI

ADRESİ

DAVALI                             ……………………………

ADRESİ                              ……………………………

KONUSU                           : Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, davalının şimdilik…………… — lira maddİ tazminata mahkUm edilmesi talebimdir.

İZAHI                                 : 1) Davalı…………….. sevk ve idaresindeki ……. plakalı otomobiliyle seyrederken,tarihinde benim sevk ve

idaremdeki…….. plakalı otomobilime arkadan çarpmıştır.

  • Bu kazada otomobilim büyük hasar görmüştür. Ancak zararın kesin miktarı, bilirkişi raporuyla belirlenebilecektir.
  • Zararımın ……… — lira olduğunu tahmin ediyorum. Bu nedenle de fazlaya ilişkin haklarımı saklı tutuyorum.

HUKUKİ SEBEBLER : BK., Karayolları Trafik K. ve sair hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Bilirkişi raporu, keşif, şahit ifadeleri ve diğer kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

  • Davamın kabulüne,
  • Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,
  • Davalının, olay tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle birlikte…………… —lira maddî tazminata mahkûm edilmesine,
  • Yargılama giderleriyle birlikte Avukatlık ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine,

Karar verilmesini saygıyla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

* Kısmi davada zaman aşımı, açılan davadaki meblağ bakımından kesilir. Bu nedenle, ek davanın da kısmi davanın tabi olduğu zaman aşımı (hak düşürücü süre) içinde açılması gerekir.

 

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

One comment

  1. bu kısmi dava dilekçesi değil belirsiz dava dilekçesidir milleti kandırmayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.