Home / Kişilik / Kişiliğe Yapılan Tecavüzden Dolayı Tazminat Talebi Dilekçesi

Kişiliğe Yapılan Tecavüzden Dolayı Tazminat Talebi Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

……………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                         ……………………………….

ADRESİ                          ……………………………….

DAVALI                         ……………………………….

ADRESİ                          ……………………………….

KONUSU                        :…………….. — TL maddî ve………………. — TL manevi olmak üzere toplam……………….. — TL tazminat isteğimden ibarettir.

İZAHI                             :

1) Birçok kesedi olan ve düğünlerde türkü söyleyen bir ses sanatçısıyım.

2) Davalı, arkadaşım olur. Benim adımı kullanarak sahneye çıkmakta, böylece de hem adımı küçük düşürmekte, hem de ka­zancıma engel olmaktadır.

  • Davalının bu davranışları sonucu şöhretim zedelendi, ayrıca kazancım da azaldı. Bu konuda, “Tecavüzün Men’i Davası” açtım. “Tecavüzün Men’ine” karar verildiği halde, yine benim adımı kullanarak sahneye çıkmaktadır.
  • Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 26 ve sair Hukukî mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı,…. Asliye …’inci Hukuk Hakimliği’nin D. İş. …/…. sayılı dosyası, şahit beyanları ve sair kanuni deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebebler kar­şısında yargılama yapılarak, Davalıdan,…………… — TL maddi ve …………. — TL manevi olmak üzere, toplam………….. — TL tazminatın tahsiline, Yargılama masraflarının da davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

NÜFUS KAYDI:……………………………….

HATIRLATMA!

  • Dava, tecavüzün yapıldığı yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde açılır.
  • Davada, davalının kusurlu olup, olmadığı araştırılır. Kusuru yoksa maddî tazminata hükmedilmez.
  • Davacının maddi zararı bulunup bulunmadığı araştırılır.
  • Manevi tazminata hükmedebilmek için; davalının kusuru olup olmadığı, yani davacının davranışlarından ötürü şeref ve haysiyetinin incinip incinmediği ve davacının da bu yüzden pek fahiş bir zarara uğrayıp uğramadığı araştırılır.

About Dilekceshop

Check Also

Kişiliğe Yapılan Hakaret için Koruyucu Tedbir Dilekçesi

Kişiliğe Yapılan Hakaret için Koruyucu Tedbir Dilekçesi

KİŞİLİĞE YAPILAN TECAVÜZDEN DOLAYI İÇTİNAP (KORUYUCU TEDBİR) DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………….  ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.