Home / Genel / Kiralanan Yerin Tahliye Emri Dilekçesi

Kiralanan Yerin Tahliye Emri Dilekçesi

T.C.
…..Müdürlüğü
Dosya No :

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN GAYRİMENKULÜN
KİRA SÜRESİ BİTTİĞİ AHVALDE
T A H L İ Y E E M R İ

1- Kiralayanın ve varsa vekilinin adı,
soyadı ve ikametgahı :

2- Kiracının veya kanuni temsilcisinin
adı soyadı ve ikametgahı :

3- Tahliyesi istenen gayrimenkulun
nev’i ve mevkii :

4- Sözleşme ve tarihi :

Üç numaralı bendde yazılı kira müddeti bitmiş olan gayrimenkulü işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde tahliye ve teslim etmeniz, kiranın yenilendiğinde veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinden tahliye etmezseniz icraeb çıkarılacağınız, itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273. maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

(İc. İf. K. 272,273)

İcra Müdürü
Mühür ve İmza

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.