Home / Genel / Kiracılar İçin Tahliye ve Ev Boşaltma Dilekçesi

Kiracılar İçin Tahliye ve Ev Boşaltma Dilekçesi

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN
BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ
1.
Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi
:
2.
Kiracının ve varsa temsilcisinin yerleşim yerindeki adresi
:
3.
Tahliyesi istenen taşınmazın nev’i ve mevkii
:
4.
Sözleşme ve tarihi
:
Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflâs Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.
(İİK m. 272, 273)
…./…./………..
İcra Müdürü
Mühür ve İmza

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.