Home / Nafaka / Katılım Nafakasının Artırılması Talebine Cevap Dilekçesi

Katılım Nafakasının Artırılması Talebine Cevap Dilekçesi

KATILIM NAFAKASININ ARTIRILMASI TALEBİNE CEVAP DİLEKÇESİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No: …./… E.

CEVAP VEREN

(DAVALI)                                                  :…

ADRESİ                                                     :…

DİĞER TARAF

(DAVACI)                                                  :…

ADRESİ                                                     : …

KONUSU                          : Davacının tarihli dilekçesine cevap­

larımla birlikte, davanın reddi talebimden ibarettir.

İZAHI                                     : 1) Davacının iddiaları esaslı dayanaktan yoksundur. Çünkü, evvelce takdir edilen İştirak Nafakası esasen bi hayli yüksektir.

2) Kaldı ki davacı, çocuklarımız için ödediğim toplam………………. — iştirak nafakasını kendi gezmeleri için harcamaktadır.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 182 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Şahit beyanları ve sair Kanunİ deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden dolayı iştirak nafakasının artırılmasına lüzum olmadığından; Davanın reddine, yargılama masraflarının da davacı tarafa yükletilmesine kara verilmesini saygılarımla dilerim.

Cevap Veren
Davalı

(Ad, soyad, imza)

About Dilekceshop

Check Also

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.