Home / Nafaka / Katılım Nafakasının Artırılması Dilekçesi

Katılım Nafakasının Artırılması Dilekçesi

KATILIM NAFAKASININ ARTIRILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                            :……………………

ADRESİ                             :……………………

DAVALI                            :……………………

ADRESİ                             :……………………

KONUSU                           : Katılım Nafakasının artırılması talebimden ibarettir.

İZAHI                                : 1) Davalıdan,………………… Asliye ..’inci Hu­kuk Mahkemesinin …./.. E,…./… K. sayılı kararı ile boşandık. Mahkeme, müşterek çocuklarımızın velayetlerini bana vermiş ve çocuklarımız için de ayda …………….. ‘er milyon lira İştirak Nafakası uygun görmüştü. Müşterek çocuklarımız ………… İlköğrenim Okuluna, …………  de Anaokulu’na gitmeye başlamıştır. Bunun için de masrafları artmıştır. Ayrıca, hayat şartları da bir hayli güçleşmiştir. Davalının geliri de, hayat şartlarına paralel olarak artmıştır. Arz ettiğim bu sebebler karşısında, İştirak Nafakasının artırılmasını istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 182 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ :………………. Asliye ..’nci Hukuk Mahkemesinin …./.. E,…./… K. sayılı karan, şahit beyanları,

Bilirkişi incelemesi ve sair Kanunİ deliller.

CEVAP SÜRESİ                : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve ettiğim sebebler karşısında yargılama yapılarak;

1) Evvelce …………… ‘er milyon lira takdir edilmiş olan İştirak Nafakasının ayda…………. ‘er milyon liraya çıkarılmasına,

2) Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

* Dava, nafaka alacaklısının yerleşim yeri Mahkemesi’nde açılır.

About Dilekceshop

Check Also

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.