Home / Nafaka / Katılım / İştirak Nafakası Dilekçesi

Katılım / İştirak Nafakası Dilekçesi

KATILIM / İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ (BOŞANMA, ÖNLEM VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ İLE BİRLİKTE) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

…………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

yoksa

……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI                              :……………………………

ADRESİ                              :……………………………

DAVALI                              :……………………………

ADRESİ                              :……………………………

KONUSU                            : Evlilik      birliğinin     temelinden sarsılması sebebiyle boşanma ve iştirak nafakası tale­bidir.

İZAHI                                  :

 • Davalı   eşimle            günü evlendik.      Bu evlilikten … doğumlu …. ve …. doğumlu … isimli iki çocuğumuz oldu.
 • Evliliğimizin ilk …. yılında gayet mutlu bir hayatımız vardı. Sonra, eşimin bana ve çocuklarımıza karşı olan sevgi ve ilgisi azalmaya başladı. Kötü ve kaba davranışlarda bulunmaya başladı. Bu konudaki iyiniyetim eski mutluluğumuzu geri getirmeye yetmedi. Aile dostlarımızın girişimleri de fayda vermedi.
 • Eşimin kumar ve içkiye olan düşkünlüğü gün geçtikçe arttı. Müşterek hayatımız çekilmez hale geldi. Bu da yetmiyormuş gibi, bundan …. ay kadar önce, evi terk etti. Evliliğimiz fiilen sona erdi. Bu evliliği hukuken de sona erdirmek için işbu davayı açmak zarureti doğdu.
 • Davalı eşimin aylık kazancı…………….. — TL’dır. Benim ise, hiçbir gelirim yoktur. Kendi ailemin yardımlarıyla geçinmekteyim.
 • Çocuklarım ve ben zor durumdayız. Bu durumlar karşısında;
 1. Çocuklarımın velayetinin bana verilmesi uygun olacaktır.
 2. Kendim için, dava sonuna kadar ayda…………….. — TL Önlem Nafakası, dava bittikten sonra da …. yıl süreyle Yoksulluk Nafakası istiyorum.
 1. Çocuklarımız …. ve   için de, dava sonuna kadar          ‘er milyon lira Tedbir Nafakası, dava bittikten sonra da ayda ……………….. ‘er

milyon lira İştirak Nafakası istiyorum.

HUKUKİ SEBEBLER : MK. m: 166, 182 ve sair HUKUKİ mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Nüfus kaydı, şahit beyanları ve sair Kanunî deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü yargılama yapılarak;

 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanmamıza,
 • Çocuklarımızın velayetlerinin tarafıma verilmesine,
 • Dilekçemde belirttiğim Tedbir, Yoksulluk ve İştirak Nafakaların davalıdan alınmasına,
 • Yargılama giderlerinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza)

NÜFUS KAYDI:……………………..

HATIRLATMA!

 • İştirak nafakası,         boşanma davası açılmışsa, davanın açıldığı Mahkemede talep edilir.
 • İştirak nafakası çocuklar reşit oluncaya kadar devam eder. Ancak, çocuk reşit olmadan önce, meslek veya san’atı ile kendini geçindirebilecek duruma geldi ise, yükümlünün talebi üzerine iştirak nafakası kesilebilir.
 • Taraflar, iştirak nafakası konusunda belirli miktar üzerinde anlaşabilirler. Ancak, taraflar arasında yapılan böyle bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için Hâkim tarafından onanması lazımdır.

 

About Dilekceshop

Check Also

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.