Home / Genel / Karar Düzeltilmesi / Tahsisi Karar İstemi Dilekçesi

Karar Düzeltilmesi / Tahsisi Karar İstemi Dilekçesi

KARAR DÜZELTİLMESİ / TASHİHİ KARAR İSTEMİ’NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR.

YARGITAY …’İNCİ HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

………….  ASLİYE …’İNCİ HUKUK HAKİMLİĞİNE

Dosya No:…. /… E.

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN

(DAVACI)

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU   : : Yargıtay ..’inci Hukuk Dairesi’nin ../../…. gün ve …./… E.,…. /.. K. sayılı kararının düzeltilerek kaldırılmasına ve mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi isteğidir.

: 1) Yargıtay kararı usul ve kanuna aykırıdır. Şöyle ki:

 1. Kararda; “… dosyadaki bilirkişi raporuna göre…” ibaresi bulunmaktadır. Halbuki, dosyada bilirkişi raporu olmadığı gibi bilirkişi incelemesi de yapılmamıştır.
 2. Davamızda, bilirkişi incelemesi yapılması talebimiz dikkate alınmayarak karar verilmiştir.

2) Bu durum karşısında, Karar Düzeltilmesini istemek zarureti doğmuştur.

TEBLİĞ TARİHİ

KARAR DÜZELTME SEBEBLERİ

SONUÇ VE İSTEK                            : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebepler karşısında;

 • Dairenin belirtilen kararının düzeltilerek kaldırılmasına,
 • Yerel mahkeme kararının onanmasına, karar verilmesini saygıyla dilerim.

../../….

Karar Düzeltilmesini İsteyen

(Davacı)

(Ad, soyad, imza)

HATIRLATMA!

 • Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltilmesi istenebilir (HUMK. m: 440).
 • m: 440/3‘de sayılan kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna gidilemez.
 • Tashihi Karar dilekçesi dilekçe sahibinin bulunduğu yer mahkemesine veya Yargıtay’a yahut asıl hükmü veren mahkemeye verilebilir (HUMK. m: 441).
 • Aynı ilam aleyhine karşı bir defadan ziyade karar düzeltme isteğinde bulunulamaz. Karar düzeltme dilekçesinin reddine veya kabulüyle eski kararın düzeltilmesine dair verilen hükümlere karşı da karar düzeltme caiz değildir. Ancak, iki taraftan biri karar düzeltme yoluna gittiği halde dilekçe örneğinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde, diğer taraf gerek özel olarak vereceği dilekçede ve gerek asıl dilekçeye cevap olarak vereceği dilek­çede itirazlarını ileri sürerek karar düzeltme isteyebilir (HUMK. m: 442).
 • Karar düzeltme isteği adı geçen sebeplere uygun görülmezse, dilek­çenin reddine ve düzeltme isteminde bulunandan para cezası alınmasına ve uygun görülürse kabulüne karar verilir. Karar düzeltme dilekçesinin kabulü, düzeltilmesi istenen karar aksine karar verilmesini gerektirici sayılmaz. Karar düzeltme isteği icrayı geri bırakmaz (HUMK. m: 442/3).
 • Yargıtay’ın karar düzeltme yolu açık olan bozma kararları, Mahkeme Yazı işleri Müdürünce 15 gün içinde kendiliğinden taraflara tebliğ edilir (HUMK. m: 442/A).
 • İnceleme, dosya üzerinde ve sadece karar düzeltilmesi istemi dilek­çesinde gösterilen düzeltme sebeblerine bağlı olarak yapılır.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.