Home / Genel / Kapıdan Pazarlamacılara İtiraz Dilekçesi

Kapıdan Pazarlamacılara İtiraz Dilekçesi

SATIŞTAN CAYMA BİLDİRİMİDİR
Bildirim Yapılan
Muhatap (Satıcı) : ……………………………………………………………………………..
Adresi : ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Bildirimi Yapan (Keşideci) : ……………………………………………………………………………..
Adresi : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Cayma Bildirim Tarihi : ….. / ….. /201…
Bildirimin Konusu : Kapıdan Satışta, Vazgeçme (Cayma) Bildirimidir.
Açıklamalar : 1- )Firmanız pazarlama elemanları …. / … /201… tarihinde kapıma gelerek, ………………………… marka/ model ürünü ………….. .-TL bedel ile ……… adet olarak tarafıma satmıştır.
2-)Pazarlama elemanı, satışa ilişkin yasal haklarımı sözlü olarak anlatmadığı gibi bilgilendirici mahiyette haklarımı belirten bir belgede vermemiş, üstelik satışın yapıldığına dair bana sözleşme imzalatmış, fakat bir örneğini de bana vermemiştir.
3-)4077 Sayılı TKH Kanunun 8. Maddesi ile bu kanun Yönetmeliğinin 6/h Maddesi; “… Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.” demektedir. Dolayısıyla imzaladığım sözleşmede kendi yazım ile böyle bir ibare bulunmadığı gibi, aksini ispat yükü de satıcıya aittir. Bu mevzuat mucibince tüketici 7 gün içinde Cayma Bildirimini yapmaya yasal süreç olarak da bağlı bulunmamaktadır.
Sayın Muhatap; izah olunan nedenlerden dolayı tarafınıza yasal süreye bağlı bulunmaksızın “Cayma Bildirimi” ni yapmış bulunuyorum. İşbu ikame olunan mağduriyetim ve kanun hükmü emrince tüm kıymetli evraklar ve ödemiş olduğum ……….. .-TL peşinatın 10 gün içinde tarafıma iade edilmesini ve bende bulunan malınızı en geç 20 gün içinde teslim almanızı yasal hakkım olarak istemekteyim.
Ayrıca hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmediğimi beyanla; Firmanızı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne de şikâyet edeceğimi ve ilgili mahkemeye müracaatla aleyhinize davalar ikame olunacağını ve icra takibat yapılacağını, bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza şahsınıza ait ve raci olacağını ihbar ve ihtar ederim.
Cayma Bildiriminde (Bulunan)

 

…………………………………………..

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.