Home / Genel / Kademeli / Terditli Dava Dilekçesi

Kademeli / Terditli Dava Dilekçesi

KADEMELİ / TERDİTLİ DAVA DİLEKÇESİ

……… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR

DAVACI

ADRESİ

DAVALI

ADRESİ

KONUSU                             : Davalı tarafından iade edilmeyen………. marka bilgisayarım ile………. marka Laser’imin geri verilmeleri, geri verilmeleri mümkün değilse, bedelleri olan……………… —TL’nın

tahsili talebimdir.
İZAHI :                                   1)

Davalı, büromda kullandığım…………………… marka bilgisayarım ile ………….. marka Leser’imi günü 1 hafta süreyle kullanmak üzere ödünç almıştı. Ancak, aradan … gün geçmesine rağmen geri vermedi.

  • Bilgisayarım ile Laser’imin, diğer benzerlerinde olmayan özellikleri ve manevi değerleri de vardır.
  • Davalı, bilgisayarım ile Laser’imi vermediği için işbu davayı açmak zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : BK„ MK. ve sair hukuki mevzuat.

SÜBUT SEBEBLERİ : Faturalar, şahit ifadeleri ve diğer kanunî deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 gündür.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeblerden ötürü haklı davamın kabulü ile;

  • … marka bilgisayarım ile……… Laser’imin aynen iadesine,
  • İadeleri mümkün değilse — fazlaya ilişkin haklarım saklı

kalmak kaydıyla — değerleri olan……………………. — TL.’nin tahsiline

  • Manevi tazminata ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,
  • … marka bilgisayarım ile …….. Laser’imin başkalarına devrini

önlemek için gerekli olan ihtiyati tedbirin konulmasına,

  • Yargılama giderleriyle birlikte Avukatlık ücretinin de davalı tarafa yüklenmesine, karar verilmesini saygıyla dilerim.

Davacı

(Ad, soyad, imza]

HATIRLATMA!

* Görevli mahkeme, kademeli (terditli) olarak ileri sürülen ta­leplerden hangisinin değeri fazla ise, ona göre belirlenir.

About Dilekceshop

Check Also

Kalite Belgeleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Kalite belgeleri; insanların tüketim olarak aldıkları ürünler için, hizmet verdikleri alanlar için devlet tarafından onay …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.