Home / Veraset

Veraset

Veraset ile ilgili işinize yarayacak tüm dilekçeleri bu kategori altından indirebilirsiniz.

İhalenin Feshi Dilekçesi

İHÂLENİN FESHİ (SATIŞIN BOZULMASI) TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. TETKİK MERCİİ SIFATIYLE             SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE ŞİKÂYETÇİ                          :……………………….. ADRESİ                                 :……………………….. ALEYHİNE ŞİKÂYET OLUNAN             :……………………….. ADRESİ                                 :……………………….. KONUSU                               :    İhâlenin feshi        talebimden ibarettir. İZAHI                                    : 1) Muhterem           Mahkemenizin gün ve …./.. K. sayılı kararıyla, hisseli olan bir parça gayrimenkulun satılarak …

Read More »

Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Kararı Kesinleştikten Sonra Kararın İnfazı Dilekçesi

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ” KARARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA “KARARIN İNFAZI” TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………. SULH ..’İNCİ HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNA SATIŞ TALEBİNDE BULUNAN                  :………………….. ADRESİ                       :………………….. KONUSU                     :    Satış talebimden    ibarettir. İZAHI                          : 1 )………… Sulh     ..’inci Hukuk Mahkemesinin …./.. E, .. K. sayılı kararında; davalılarla aramızda hisseli …

Read More »

Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi Dilekçesi

PAYLI MÜLKİYETİN SONA ERMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                 :…… ADRESİ                                  :…… DAVALILAR                          : 1 ) 2). KONUSU                                : Paylı mülkiyetin sona ermesi talebimdenibarettir. DAVANIN DEĞERİ :………………………………. —TL. İZAHI                                     : 1)………… İli,…. İlçesi,……………… Mahallesi, …………. Sokak No:………… ‘de bulunan ve Tapu’nun…………. Pafta,………. Ada ve …

Read More »

Miras Paylaşımının Feshi Dilekçesi

PAYLAŞMANIN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………  SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                :…………………….. ADRESİ                                 :…………………….. DAVALILAR                         : 1)……………… 2)………………… KONUSU                               : Paylaşmanın feshi talebimden ibarettir. İZAHI                                    : 1) Murisimiz ……………………….. ‘den     kalan gayrimenkulleri, davalılarla yaptığımız ../../…. tarihli Paylaşma Sözleşmesi gereğince paylaşmıştık. 2) Ancak, davalıların sözleşmeye hile karıştırdıklarını öğrendim. Bu …

Read More »

Terekenin Paylaşımı Dilekçesi

TEREKENİN PAYLAŞIMI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                 :………………………… ADRESİ                                  :………………………… DAVALILAR                          : 1)……………………… 2)……………………….. KONUSU                                : Gayrimenkulun paylaştırılması talebimdir. İZAHI                                     :     1) Babamız…………………………………. /../…. tarihinde vefat etmiştir. 2 ) Tapunun; …Cilt …. Sayfa…………….. ye …. numarasında murisimiz üzerine kayıtlı………………. Caddesi No: ……… ‘deki apartman …

Read More »

Miras Defteri Tutma Dilekçesi

MİRAS DEFTERİ TUTMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                                  : Hasımsız. KONUSU                                 : Müteveffa babam…………………….. ‘in miras defterinin tutulması talebidir. İZAHI                                      : 1) Ekte sunduğum veraset ilâmından da anlaşılacağı üzere, müteveffa babam ……………………………. ‘in mirasçısıyım. Müteveffa babam iş adamı olduğu için terekesinde alacakları …

Read More »

Tereke Tesbiti Dilekçesi

TEREKE TESBİTİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE TEREKENİN TESBİTİ VE DEFTER TUTULMASINI TALEP EDEN                              : ADRESİ                                       : KARŞI TARAF                            :     Hasımsız. KONUSU                                     :  Tereke tesbiti talebimdir. İZAHI                                           : 1) Ekte sunduğum              veraset ilâmından da anlaşılacağı üzere, müteveffa babam………………. ‘in mirasçılarından. Babamın benden başka mirasçılar da …

Read More »

Terekenin Tesbiti ve Defter Tutma Dilekçesi

TEREKENİN TESBİTİ VE DEFTER TUTMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. KİŞİ HUKUKUNA BAKMAKLA GÖREVLİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE İZAHI                                       : 1) Müteveffa eşim…………………… , .. günü devamlı ikâmet ettiği dairesinde vefat etmiştir. Mirasçısı olarak ben ve… yaşındaki çocuğumuz………………….. ‘den başka kimse yoktur. Eşim evinden ayrı yaşadığı bir sırada vefat ettiği …

Read More »

Veraset İlamının İptali Dilekçesi

VERASET İLÂMININ İPTALİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                             :……………………….. ADRESİ                               :………………………. DAVALI                              :………………………. ADRESİ                               :………………………. KONUSU                             : Veraset ilâmının iptali talebimdir. İZAHI                                 : 1) Davalı…………………………….. ’nin, müteveffa babam………………………… ‘un  tek varisiymiş        gibi   Veraset       İlâmı aldığını öğrendim. Gerçekte, davalının babamla hiçbir ilgisi yoktur. 2) Babamın …

Read More »

Veraset Belgesine İtiraz Dilekçesi

VERASET BELGESİNE İTİRAZ DİLEKÇESİNE ÖRNEK OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………………. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                          : .. ADRESİ                                                           : .. DAVALI                                                          : .. ADRESİ                                                           : .. KONUSU                            : Veraset Belgesine itirazımdır. İZAHI                                                                    : 1) Davalı  , Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak sayılı dosya ile verasetinin sübutuna dair karar almıştır. Adı geçen karar …

Read More »