Home / Velayet

Velayet

Anne, baba, eşler, ve diğer ebeveynler arasındaki velayet davaları için gerekli olan dilekçeleri bu kategori altından indirebilirsiniz.

Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumunda Tedbir Dilekçesi

AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMUNDA TADBİR ALINMASI İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            :………………………………. ADRESİ                             :………………………………. DAVALI                            :………………………………. ADRESİ                             :………………………………. KONUSU                           :    Tedbir alınması talebimden ibarettir. İZAHI                                :    1) Davalı eşim  her  akşam eve sarhoş gel­mekte, ortada haklı hiçbir …

Read More »

Velayetin Geri Verilmesi Dilekçesi

VELAYETİN GERİ VERİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                                    :… ADRESİ                                                                    :…. DAVALI                                                                    :…. ADRESİ                                                                    :… KONUSU                                 : Velayetin iadesi talebimden ibarettir. İZAHI                                                           : 1) Oğlum  üzerindeki velayet hakkım, hacir altına alınmam sebebiyle   …/…/…  günü kaldırılmıştı. …/…./…. günü hacir altından kurtuldum. …

Read More »

Velayetin Kaldırılması Dilekçesi

VELAYETİN KALDIRILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                             : ADRESİ                                                              : DAVALI                                                              : ADRESİ                                                              : KONUSU                               : Velayetin geri verilmesi talebimdir. İZAHI                             : 1) Davalı ile …………….  Asliye …’inci Hukuk Mahkemesinin                 ve tarih ve E……… /.., K……… /.. sayılı kararıyla …

Read More »

Torunla Kişisel İlişki Kurma Dilekçesi

TORUNLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          :…………………………… ADRESİ                          :…………………………… DAVALI                          :…………………………… ADRESİ                          :…………………………… KONUSU                        :    Babası ölen torunum……………….. ile   şahsi münasebet kurma talebimden ibarettir. İZAHI                             :    1) Oğlum………………….. ,tarihinde, ……  Asliye …’nci Hukuk Mahkemesi’nin …./.. sayılı …

Read More »

Çocukla Kişisel İlişkinin Uygun Bir Şekilde Değiştirilmesi Dilekçesi

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİNİN UYGUN BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            :…………………………… ADRESİ                            :…………………………… DAVALI                            :…………………………… ADRESİ                            :………………………………. KONUSU                           : Velayeti davalıya verilmiş olan          çocuğum……………….. ile şahsi münasebetimin uygun bir şekilde değiştirilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                               : 1) Davalı   …

Read More »