Home / Taşınmaz

Taşınmaz

Tüm taşınmaz mallar ile ilgili kamu kurumlarına ve özel sektöre verilecek dilekçeleri bu kategori altından indirebilirsiniz.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR SÖZLEŞMEDİR. …. yılı………….. ayının…… günü. Aşağıda mühür ve imzası bulunan ………………..  Noteri …………….. dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği …. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı……… gün ve …………..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre ……  İli, ……….. İlçesi, ……..  Mahallesi, …….  numaralı …

Read More »

Tescile İtiraz Dilekçesi

TESCİLE İTİRAZ DİLEKÇESİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                               ………………………. ADRESİ                                ………………………. DAVALI                            : 1)        ………………….. köyü hükmî şahsiyetine izafeten Köy Muhtarlığı. KONUSU           : Tescile itirazımdır. DAVANIN DEĞERİ :………………………… —TL. İZAHI                                 : 1)  Davalı ………………………… ,…………….. köyü …………..  mevkiinde bulunan ve doğusu ………………. batısı …………………. , …

Read More »

Zilyedliğe Tecavüzün Önlenmesi Dilekçesi

ZİLYEDLİĞE TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          :…………………………………… ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                          : Arsama vaki tacavüzün önlenmesi ve uğradığım —TL. zararın tazmini talebimdir. İZAHI                               : 1)……. İlçesi,……………… Mahallesi,…………. Sokak No: ..’daki.. katilı evin bulunduğu arsanın ve evin kiracısıyım. Evde ikâmet ediyorum, arsayı ise …

Read More »

Zilyedliğin Geri Verilmesi Dilekçesi

ZİLYEDLİĞİN GERİ YERİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                            : Taşınmazın zilyedliğinin geri verilmesi talebimdir. İZAHI                                 : 1) Köyümüzde bulunan ve kuzeyi…………… , güneyi…………….. , doğusu…………. , batısı ……………. tarlalarıyla çevrili ……  dönümlük tarlayı 5 yıllığına ekip-biçmek için ………………………. ‘den kiralamıştım. Davalı, …

Read More »

Olağanüstü Zaman Aşımı ile Taşınmazı Tescil Dilekçesi

OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZI TESCİL TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                             ………………………………….. ADRESİ                              ………………………………….. DAVALI                              : 1) Hâzineye izafeten Mal Müdürlüğü köyü hükmî şahsiyetine izafeten Köy Muhtarlığı. KONUSU                          : Tescil talebimden ibarettir. DAVANIN DEĞERİ       :…………….. —TL İZAHI                               :  1)……….. köyünün…………….. mevkiinde bulunan ve doğusu………………… , …

Read More »

Taşınmaz Aynı Kişi Tarafından İkinci Defa Elatma Halinde İdari Yolla Önlenme Dilekçesi

TAŞINMAZ AYNI KİŞİ TARAFINDAN İKİNCİ DEFA ELATMA HALİNDE İDARÎ YOLLA ÖNLEM İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ……………….. KAYMAKAMLIĞINA (VALİLİĞİNE) ŞİKÂYETÇİ ADRESİ SANIK ADRESİ SUÇ                                 : 3091 Sayılı Kanunun 7’nci maddesine muhalefet. SUÇ TARİHİ :.. /.. /…. OLAYLAR                     : 1) Sanığın;…………………… Mahallesi…………….. Caddesi No:…’deki taşınmazıma vâki tecavüzü;                        tarihindeki müracaatım üzerine …

Read More »

Taşınmaza Haksız El Atmanın İdari Yolla Önlenmesi Dilekçesi

♦ TAŞINMAZA HAKSIZ ELATMANIN İDARÎ YOLLA ÖNLENMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………  KAYMAKAMLIĞINA (VALİLİĞİNE) ŞİKÂYETÇİ ADRESİ SANIK ADRESİ SUÇ SONUÇ VE İSTEK : Yerinde soruşturma yapılmak suretiyle zilyed ve mâliki bulunduğum eve müdahale eden sanığın tecavüzünün önlenmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim. Şikâyetçi (Ad, soyad, imza) HATIRLATMA! 3091 sayılı …

Read More »

Suya Haksız El Atmanın Önlenmesi Dilekçesi

SUYA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR ……………..  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI  KONUSU                         : Suya haksız elatmanın önlenmesi talebimdir. DAVANIN DEĞERİ :…………………. —TL İZAHI                                : 1) Davalının mâliki olduğu…………………….. köyünde bulunan ve doğusu benim tarlamla batısı…………………… , kuzeyi …………. , güneyi ……………….. ‘in tarlalarıyla çevrili …

Read More »

Meraya Haksız El Atmanın Önlenmesi Talebi Dilekçesi

MER’AYA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………………..  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                ………………………. ADRESİ                                 ………………………. DAVALI                                ………………………. ADRESİ                                 ………………………. KONUSU                               ; Meraya haksız elatmanın önlenmesi talebimden ibarettir. DAVANIN DEĞERİ ………………………… — TL. İZAHI                                    : 1)…………. köyünün …………….  mevkiinde bulunan ve doğusu ………………. , batısı ………. , kuzeyi …

Read More »

Taşınmaza Haksız El Atmanın Önlenmesi Dilekçesi

TAŞINMAZA HAKSIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI ADRESİ KONUSU                             : Haksız elatmanın önlenmesi talebimden ibarettir. DAVANIN DEĞERİ ………………………. — TL. İZAHI                                  : Davalı;…………… Caddesi No: ….’deki tapulu arsamın komşusudur. Davalı, adı geçen arsamın 50 metrekaresine bina yapmış, böylelikle tapulu taşınmazıma …

Read More »