Home / Nüfus

Nüfus

Nüfus, velayet, annelik, babalık ve evlatlıktan reddetme ile ilgili dilekçeleri bu kategori altından indirebilirsiniz.

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

Gaiplik Sebebiyle Evliliğin Feshi Dilekçesi

GAİPLİK SEBEBİYLE EVLİLİĞİN FESHİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI  ADRESİ DAVALI                                 : Hasımsız.   KONUSU                              : Gaiplik sebebiyle evliliğimin feshi talebimden ibarettir. İZAHI                                   : 1) Eşim……… 7 yıl önce gaip olmuştu. 2) Bundan 6 ay önce eşim hakkında gaiplik kararı aldım. 2) Evliliğimiz halen devam …

Read More »

Gaiplik Dilekçesi

Gaiplik Dilekçesi

GAİPLİK TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. …………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                               :………………………………….. ADRESİ                               ……………………………………. DAVALI                               : Hasımsız. KONUSU                              :  Gaiplik kararı verilmesi talebimdir. İZAHI                                   ; 1) Eşim …. 8 yıl önce………….. ya gitmişti. Kendisinden son olarak 5 yıl önce bir mektup aldım. Mektubunda iyi bir iş bulabildiği takdirde …

Read More »

Cinsiyet Değişikliği Dilekçesi

Cinsiyet Değişikliği Dilekçesi

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                              : ADRESİ                                …………………………. DAVALI                             : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                            : Nüfus Kütüğü’ndeki cinsiyet kaydımın düzeltilmesi talebimdir. İZAHI                                : l) Nüfus’ta”…………. ” olarak yazılıyım. An­cak, geçirdiğim bir operasyon sonucu ”      ” oldum. 2) Bu nedenle, cinsiyet kaydımın “…………… ” …

Read More »

Cinsiyet Düzeltilmesi Dilekçesi

Cinsiyet Düzeltilmesi Dilekçesi

CİNSİYET TASHİHİ (DÜZELTİLMESİ) TALEBİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                          ……………………………. ADRESİ                           ……………………………. DAVALI                           :   Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                          :   Nüfus Kütüğü’ndeki cinsiyet kaydımın düzeltilmesi talebimdir. İZAHI                               : 1) Nüfus’a yazılırken “…………. ” olduğum halde her nasılsa “………. ” olarak yazıldığımı öğrendim. 2) Bu sebeble, cinsiyet kaydımın “……… …

Read More »

Din Değişikliği Dilekçesi

Din Değişikliği Dilekçesi

DİN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            ……………………………… ADRESİ                             ……………………………… DAVALI                            : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                           : Adımın, soyadımın ve dinimin değiştirilmesi talebimdir. İZAHI                                : …. günü… Dinini kabul ettim ve …………. olan adımı ve soyadımı…………………….. olarak değiştirdim. Hayatımı, yeni adımla sürdürmek istiyorum. Eski adımla …

Read More »

Din, Mezhep, Milliyet veya Medeni Hal Değişikliği Dilekçesi

Din, Mezhep, Milliyet veya Medeni Hal Değişikliği Dilekçesi

NÜFUS KÜTÜĞÜ’NDEKİ DİN, MEZHEP, MİLLİYET VEYA MEDENİ HALİN DÜZELTİLMESİ TALEBİNE İLİŞKİN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                        : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                       : Nüfus Kütüğü’ndeki yanlış kaydın iptali talebimden ibarettir. İZAHI                              ; 1) Dinim……………. olduğu halde, her nasılsa Nüfus Kütüğü’ne……….. olarak yazılmıştır. 2) Bu sebeble, işbu …

Read More »

Nüfus Kütüğündeki Mükerrer Kaydın İptali Dilekçesi

Nüfus Kütüğündeki Mükerrer Kaydın İptali Dilekçesi

NÜFUS KÜTÜĞÜNDEKİ MÜKERRER KAYDIN İPTALİ TALEBİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ……….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                  : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                 : Nüfus Kütüğündeki mükerrer kaydın iptali talebimden ibarettir. İZAHI                      : 1) Nüfus’ta her nasılsa …. ve…. doğumlu ola­rak yazıldığımı öğrendim. 2) Ben …… tarihinde doğdum ve …. doğumlularla …

Read More »

Sağ Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

Sağ Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi

“SAĞ” KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                        ………………………………… ADRESİ                         ………………………………… DAVALILAR : 1)………………………………………… 2)……………………………… ADRESLERİ                 ………………………………… KONUSU                        : Babamız………. ‘un nüfustaki “Sağ” kaydının, “Ölü” olarak düzeltilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                             : 1) Babamız…………………………… …..yılında öldüğü halde Nüfus kaydında “Sağ” olarak gözükmektedir. 2) Bu sebeble işbu …

Read More »

Ölü Kaydının Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi

Ölü Kaydının Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi

ÖLÜ KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİNE İLİŞKİN OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ADRESİ DAVALI                              : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU                            : Ölüm kaydırttın düzeltilmesi talebimden ibarettir. İZAHI                                   : 1) Nüfus kütüğünde yapılan bir yanlışlık sonucu; “sağ” olduğum halde, “ölüm kaydı” düşürülmüştür. Halen “sağ” olduğumdan, ölüm kaydımın iptaliyle, tashihen “sağ” olarak …

Read More »

Soyadının Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

Soyadının Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi

SOYADI’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI ………………………………………. ADRESİ ……………………………………….. DAVALI          : Nüfus Müdürlüğü. KONUSU         : Soyadımın değiştirilmesi talebimden ibarettir. İZAHI              : 1) Nüfus kütüğünde yazılı olan soyadım…….. ‘dır. 2) Bunun sözlük anlamı;……………. ’dir. Ahlak ve adaba aykırı olan bu soyadım, beni küçük düşürmektedir. …

Read More »