Home / Nafaka

Nafaka

Evlilik sonrası boşanmadan meydana gelen ve nafaka ile ilgili tüm dilekçeleri bu kategori altından inceleyebilirsiniz.

Nafakanın İndirilmesi / Azaltılması Dilekçesi

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                      :… ADRESİ                                                       :… DAVALI                                                      :…. ADRESİ                                                       :… KONUSU                                                            : Aylık nafaka miktarının — TL’ya indirilmesi dileğimdir. İZAHI                                 : 1)………………. Asliye ….’uncu Hukuk Mah­kemesinin …./… K. sayılı kararı gereğince; annem          ‘ye her …

Read More »

Nafakanın Artırılması Dilekçesi

NAFAKANIN ARTIRILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                   :…. ADRESİ                                                    :…. DAVALI                                                   :… ADRESİ                                                    :…. KONUSU                           : Nafakanın artırılması talebimden ibarettir. İZAHI                                : 1)………… Asliye……. ‘uncu Hukuk Mahke­mesinin                 /.. K. sayılı kararıyla, davalı oğlumun bana her ay …………. — …

Read More »

Yardım Nafakası Dilekçesi

YARDIM NAFAKASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                       : ADRESİ                                                       : DAVALI                                                       : ADRESİ                                                       : KONUSU                            : Ayda…………… — TL Yardım Nafakası talebimden ibarettir. İZAHI                                         : 1) Davalı öz oğlumdur, mali durumu çok iyidir. Ben ise, yukarıda yazılı bulunan adreste, …

Read More »

Katılım Nafakasının Artırılması Talebine Cevap Dilekçesi

KATILIM NAFAKASININ ARTIRILMASI TALEBİNE CEVAP DİLEKÇESİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ………………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No: …./… E. CEVAP VEREN (DAVALI)                                                  :… ADRESİ                                                     :… DİĞER TARAF (DAVACI)                                                  :… ADRESİ                                                     : … KONUSU                          : Davacının tarihli dilekçesine cevap­ larımla birlikte, davanın reddi talebimden ibarettir. İZAHI                                     …

Read More »

Katılım Nafakasının Artırılması Dilekçesi

KATILIM NAFAKASININ ARTIRILMASI TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            :…………………… ADRESİ                             :…………………… DAVALI                            :…………………… ADRESİ                             :…………………… KONUSU                           : Katılım Nafakasının artırılması talebimden ibarettir. İZAHI                                : 1) Davalıdan,………………… Asliye ..’inci Hu­kuk Mahkemesinin …./.. E,…./… K. sayılı kararı ile boşandık. Mahkeme, müşterek …

Read More »

Katılım / İştirak Nafakası Dilekçesi

KATILIM / İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ (BOŞANMA, ÖNLEM VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ İLE BİRLİKTE) NE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                              :…………………………… ADRESİ                              :…………………………… DAVALI                              :…………………………… ADRESİ                              :…………………………… KONUSU                            : Evlilik      birliğinin     temelinden sarsılması sebebiyle boşanma ve iştirak nafakası tale­bidir. İZAHI                                  : …

Read More »

Yoksulluk Nafakası Dilekçesi

YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                                                           : ADRESİ                                                           : DAVALI                                                           : ADRESİ                                                           : KONUSU                         : Ayda………………… — TL Yoksulluk Nafakası talebimdir. İZAHI                                                        : Davalı tarihinde boşandığım eski eşimdir. Ekte sunduğum “Boşanma İlanı“nda da görüldüğü gibi, boşanmada hiçbir kusurum …

Read More »

Boşanma Davası Açıldıktan Sonra Önlem Nafakası Dilekçesi

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA ÖNLEM NAFAKASI TALEBİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                            : ADRESİ                            :…………………………. DAVALI                            : ADRESİ                            : KONUSU                          : Ayda…………………. — TL. Tedbir Nafakası talebimden ibarettir. İZAHI                                   : 1) Davalı eşimle ../.. /…. günü evlendik. Bu evlilikten …… …

Read More »

Önlem Nafakası Talebine Cevap Dilekçesi

ÖNLEM NAFAKASI TALEBİNE CEVAP DİLEKÇESİNE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ BİR DİLEKÇEDİR. …………..  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa ……………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE Dosya No:…. /.. CEVAP VEREN (DAVALI)                 :     ………………………. ADRESİ                                                :     ………………………. DİĞER TARAF (DAVACI)                  : ADRESİ                                                :…………………………… KONUSU                                              : Davacı tarafın …/…./…..  tarihli dava dilekçesine karşı cevaplarımdır. İZAHI                          : Davacı ile …

Read More »

Boşanma Talebi Olmadan Önlem Nafakası Dilekçesi

BOŞANMA TALEBİ OLMADAN ÖNLEM (TEDBİR) NAFAKASI TALEBİNE UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ ÖRNEK BİR DİLEKÇEDİR. ………….  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE yoksa …………….  ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                           :       ……………………. ADRESİ                            :       ……………………. DAVALI                           :…………………………. ADRESİ                            :…………………………. KONUSU                          :  Ayda…………………….. —   TL. Tedbir Nafakası talebimden ibarettir. İZAHI                               : 1) Davalı eşimle ../../….             günü evlendik. Bu …

Read More »