Home / Miras

Miras

Miras kalan taşınmazlar, nakit para ve diğer tüm miras malları ile ilgili dilekçeleri bu kategori altından indirebilirsiniz.

Ölene Kardar Bakma Sözleşmesi

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …… (yazı ile yazılır) yılı………. (yazı ile yazılır) ayının günü Aşağıda mühür ve imzası bulunan ………………………..  Noteri…………….. dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği fotoğraflı ………..  Nüfus Dairesinden verilmiş olan                              ve …..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre   İli,…. İlçesi,   Mahallesi…. numaralı hanede kayıtlı ….oğlu                        tarihinde ……. …

Read More »

Mirastan Vazgeçme Sözleşmesi Örneği

MİRASTAN FERAGAT (VAZGEÇME) SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) … (yazıyla yazılır) yılı …………. (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ……….  Noteri …………… Caddesi No………. ‘deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve göstediği……………….. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı                  gün ve ………  numaralı Nüfus Cüzdanına göre ……………..tarihinde……….. ‘de ……. …

Read More »

Örnek Miras Sözleşmesi

MİRAS SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …. (yazıyla yazılır) yılı ………… (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ……….  Noteri …………… Caddesi No……… ‘deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve göstediği………………. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı                 gün ve ……….  numaralı Nüfus Cüzdanına göre …………….. tarihinde……….. ‘de ……. den …

Read More »

Miras Mal Paylaşımı Örneği

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (ÖRNEK) …. yılı………… ayının……….. günü. Aşağıda mühür ve imzası bulunan …………………….  Noteri …………….. dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği …. Nüfus Dairesinden verilen fotoğraflı………….. gün ve …………..  numaralı Nüfus Cüzdanına göre……… İli, ………. İlçesi,………… Mahallesi,……… numaralı hanede kayıtlı ……….  oğlu ……..  tarihinde………….. ‘den doğma ve halen …

Read More »

Vasiyet Yoluyla Mal Paylaşımı

VASİYET YOLUYLA VAKIF SENEDİ (ÖRNEK) … (yazıyla yazılır) yılı …………. (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ………  Noteri …………..  caddesi No………. ‘deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve kim olduğu aşağıda isim, şöhret ve ikâmetgâh adresleri yazılı bulunan şahitlerin tariflerinden anlaşılan ve ibraz …

Read More »

Sözlü Vasiyetname Örneği

SÖZLÜ / ŞİFAHÎ VASİYETNAME (ÖRNEK) VASİYETNAME ………………  (yazı ile yazılır) yılı ………………………..  (yazı ile yazılır) ayının……………… (yazı ile yazılır) günü köyümüzün şehirle ve komşu köylerle ulaşımı kesilmişti. Aynı gün gece yarısına doğru komşularımızdan ……….  oğlu …………….. ‘in daveti üzerine oturduğu eve gittik. ……………… , evinin bir odasında yatıyordu. Kalb sancıları …

Read More »

El Yazısı ile Vasiyetname Örneği

EL YAZISI İLE VASİYETNAME (ÖRNEK) VASİYETNAMEM Her ferd için tayin olunmuş bir ecel vardır. Ecel’in ne zaman ve ne gibi şartlarla geleceğini bilmek ve hatta tahmin etmek mümkün değildir. İşte bu sebeble ben, her ihtimali düşünerek,………………….. (yazı ile yazılır) yılı…….. (yazı ile yazılır) ayının……………… (yazı ile yazılır) günü, … kapı …

Read More »

Resmi Vasiyetname Örneği

RESMÎ VASİYETNAME (ÖRNEK) …. (yazıyla yazılır) yılı ………… (yazıyla yazılır) ayının…. (yazıyla yazılır) günü, ben ………  Noteri …………. Caddesi No………… ‘deki dairemde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana tanıdığı yetkilerle görevimi yaparken yanıma gelen ve kim olduğu aşağıda isim, şöhret ve ikâmetgâh adresleri yazılı bulunan şahitlerin tariflerinden anlaşılan ve ibraz eylediği…. Nüfus …

Read More »

Miras Bölüştürme Davası Dilekçesi

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR. DAVACI                                               :…. ADRESİ                                                :…. DAVALI                                               :… ADRESİ                                                :…. KONUSU                               : İstihkak talebimden ibarettir. DAVANIN KIYMETİ :……………………… — TL. İZAHI                                 : 1) Murisim…………….. günü ölmüştür. Murisim, günü düzenlediği vasiyetname ile, Tapu’nun ………………………. ‘de kayıtlı gayrimenkulünü …

Read More »

Tenkis İndirim Davası Dilekçesi

TENKİS (İNDİRİM) DAVASINA UYGUN OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR DİLEKÇEDİR. / SAKLI PAYDA YAPILAN TASARRUFUN İNDİRİMİ / ………………….. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE DAVACI                             :…………………. ADRESİ                              :…………………. DAVALI                             :…………………. ADRESİ                              :…………………. KONUSU                            :      Saklı payımda      yapılan tasarrufun tenkisi talebimden ibarettir. İZAHI                                 :      1)günü             vefat eden murisim,     babam ………………. ‘nun benden mal kaçırmak gayesiyle, davalıya …

Read More »