Home / Genel (page 5)

Genel

Genel kategori açıklaması

Dolandırıcılık Şikayet Dilekçe Örneği

…………………. CUMHURİYET SAVCILIĞINA ……….. /……….. Gönderilmek Üzere   ……………… CUMHURİYET SAVCILIĞINA   YAKALAMA TALEPLİDİR MÜŞTEKİ                 :…………………… (tc no.) …………………. cd.No: …………/………… VEKİLİ                     : Av……………. ŞÜPHELİLER                  : ………….. (…………….)   Tel:…………….. ………… Mh……..sk. ……….. No…………….( ………………………..da görülmüş ) ………….. …………………….. (…………………….. Görülmüş) OLAYLAR                : Şüpheli ……………………………………………. Ceyhan  ……………. yanında  faaliyet halinde …

Read More »

Temyiz Davasından Vazgeçme Dilekçe Örneği

………………. MAHKEMESİNE Dosya No.: KONUSU                  :  TEMYİZDEN FERAGATTİR. Sayın Mahkemenizdeki mezkûr davayla ilgili olarak  tarihinde verilmiş olan  mütedair kararını TEMYİZ ETMEYECEĞİMİZİ bildiren işbu TEMYİZDEN FERAGATdilekçemizi Sayın Mahkemeye saygı ile sunarım. Vekili Av.

Read More »

Anayasaya Aykırı Durumda Dilekçe Örneği

YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE İZMİR ÇOCUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’NA -Anayasaya Aykırılık İtirazı Var- DOSYA NO :……/ ……. Esas ……/ ……. Karar TEMYİZ EDEN SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : MÜDAFİİ : Av. SUÇ : SUÇ TARİHİ : KARAR TARİHİ : TEBELÜĞ TARİHİ : KONU : İzmir Çocuk Mahkemesi’nin ……./…… Esas …

Read More »

Dava Dosyaları İçin Avukatlardan Belge Talebi Dilekçesi

T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü SAYI   :                                                                                                   ANKARA KONU :Avukatların dava dosyalarından                                                                              …./…./20..               belge örneği istemeleri                ……………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İLGİ : ………………. gün ve ………. sayılı yazınız.             İlgi yazınız ekinde alınan Avukat ……..’a ait …

Read More »

Sigortalılık Süresinin Araştırılması İçin Dilekçe Örneği

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE ………………. Kurumunuz ……………………………… Bağ-no’lu sigortalısıyım. Meslek kuruluşundaki kaydım ………………… tarihine kadar / halen devam etmekle birlikte bağımsız çalışmamın karinesi olan vergi mükellefiyetim ekteki sigortalılık belgesinde belirtilmiştir. Kurumunuzdaki sigortalılık süremin, kendi nam ve hesabıma bağımsız çalıştığım vergi mükellefiyet sürelerime göre tesbit edilmesini arz ederim. Adres: Adı soyadı : …

Read More »

Yürütmeyi Durdurma Kararı İçin Örnek Dilekçe

Yürütmeyi Durdurma Ve Duruşma İstemlidir                                  ………. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA DAVACI :…………..     VEKİLİ :……………………….. DAVALI :Sağlık Bakanlığı- Ankara D. KONUSU : Müvekkile uygulanan devlet hizmeti yükümlülüğü işleminin yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile bu …

Read More »

Hipoteğin Nakite Çevrilmesi İçin Dilekçe Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………     İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1. Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi : 2. Borçlunun ve varsa kanuni …

Read More »

Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………     İTİRAZ BELGESİ 1. Borçlu ve varsa vekilinin adı ve soyadı : ………………………………………………………………………………………………………………………… 2. İtirazın niteliği ve tarihi : ………………………………………………………………………………………………………………………… İşbu belge İcra ve İflas Kanununun 62,176–a maddeleri gereğince ………………………. ……………………………………………………………………………verilmiştir. (İİK m. 62/son, 176/ a,son) Belgeyi alan İmza …./…./……….. …

Read More »

Değerli Eşyaları Kaydetmek İçin Tutanak Örneği

T.C. …………………. İcra Dairesi   Dosya No : ……………………     KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU Esas defter No : ……………………………………. Makbuz No : …………………………… Teslim edenin adı, soyadı …………………………………………………………………….. Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter numarası: ……………………………… Teslim alınan şeyin Takdir edilen kıymeti Cinsi ve …

Read More »